คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กาดหมั้ว “กาดเปิงใจ๋” ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กาดหมั้ว “กาดเปิงใจ๋” ปีการศึกษา 2560

     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กาดหมั้ว “กาดเปิงใจ๋” ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2561 
ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารวิวรณ์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
     อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เผยว่า การจัดกาดหมั้ว “กาดเปิงใจ๋” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์บรรยากาศการจับจ่ายซื้อของแบบกาดหมั้วที่เป็นวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ และชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยพายัพ เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้กับชุมชน เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าอีกทางเลือกหนึ่ง ท่ามกลางกระแสสังคมที่มีความแตกต่างในวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ 
         “กาดเปิงใจ๋” จะเน้นมาตรฐานคุณภาพสินค้า และความปลอดภัย เพื่อให้ผู้ซื้อได้รับความเป็นธรรมด้านราคาและปริมาณบนวิถีเศรษฐกิจพอเพียง โดยในงานนอกจากจะมีอาหาร และสินค้าพื้นเมือง สินค้าเพื่อสุขภาพที่หลากหลายให้เลือกซื้อแล้ว ยังมีจุดเด่นที่การแต่งกายของบรรดาแม่ค้ากาดที่เลือกสรรให้เข้ากับบรรยากาศ และการบรรเลงดนตรีไพเราะขับกล่อมตลอดวันอีกด้วย  
          กาดหมั้ว “กาดเปิงใจ๋” มีกำหนดจัดงานดังนี้ วันที่ 22 - 23 มกราคม, วันที่  19 - 20 กุมภาพันธ์, วันที่ 19 - 20 มีนาคม และวันที่ 23 - 24  เมษายน 2561 จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาร่วมสนับสนุนธุรกิจชุมชนและอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านได้ตามกำหนดการและสถานที่ข้างต้น หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.053 851478 ต่อ 7102

Leave a Reply