สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านบริหารธุรกิจเรื่อง “Start ธุรกิจ อย่างไร ให้ Smart รับยุค 4.0”

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านบริหารธุรกิจเรื่อง “Start ธุรกิจ อย่างไร ให้ Smart รับยุค 4.0”

     สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านบริหารธุรกิจเรื่อง “Start ธุรกิจ อย่างไร ให้ Smart รับยุค 4.0” ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หอประชุม ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิริธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

      อาจารย์คมกฤต วงศ์นาง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เผยว่า โครงการนี้ ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้จากนักธุรกิจมืออาชีพที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จ และนักธุรกิจมืออาชีพรุ่นใหม่ เกี่ยวกับแนวคิดในการเริ่มต้นธุรกิจ การบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันเป็นการเปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษา ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้พบกับนักธุรกิจมืออาชีพ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักธุรกิจที่มีประสบการณ์โดยดำเนินกิจการได้แบบประหยัดและมีประสิทธิภาพสูง และกลุ่มนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจใหม่โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่

     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ โทร. 053 851478 ต่อ 415 หรือ ลงทะเบียนทางออนไลน์ได้ที่  https://goo.gl/vK7mLG

Leave a Reply