สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน

     สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนศิลป์ - จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

Leave a Reply