สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2018

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2018

     สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2018 สำหรับสมาชิกสโมสรฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
     ศาสนาจารย์มานะ ดวงสุวรรณ นายกสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน เผยว่า สโมสรเจ้าหน้าที่ฯ ได้จัดมีการจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ ต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปีเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับสมาชิกสโมสรเจ้าหน้าที่ฯ จากหน่วยงานและคณะวิชาต่าง ๆ ทั่วมหาวิทยาลัยพายัพ 
     การจัดงานสวัสดีปีใหม่ของสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงานในปีนี้ จะมีการนมัสการขอบคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพระพรอันอุดมสมบูรณ์มาให้กับทุกคนและขอการทรงนำสำหรับปีใหม่ที่มาถึงนี้ จากนั้นเป็นโอกาสรับพรจาก อาจารย์ ดร.รักษ์  พรหมปาลิต อธิการบดี การทำกิจกรรมสันทนาการ และการจับสลากของรางวัลสำหรับสมาชิกที่มาร่วมงาน ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารมิตรภาพร่วมกัน
     จึงขอเชิญชวนสมาชิกสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงานทุกท่านเข้าร่วมงานสวัสดีปีใหม่ 2018 ครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 053 851478 ต่อ 7670

Leave a Reply