อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คุณนันทวรรณ มั่งประสงค์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 1

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คุณนันทวรรณ มั่งประสงค์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 1

     อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คุณนันทวรรณ มั่งประสงค์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 1 และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

Leave a Reply