อธิการบดีม.พายัพ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 – Thailand Research Expo 2017 ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่มิติใหม่แห่งนวัตกรรม”

อธิการบดีม.พายัพ ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 - Thailand Research Expo 2017 ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่มิติใหม่แห่งนวัตกรรม"

     อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 - Thailand Research Expo 2017 ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่มิติใหม่แห่งนวัตกรรม" ในการนี้สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยของบุคลากรไปร่วมจัดแสดงด้วย ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560

Leave a Reply