อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป. ประนอ สัจจะเวทะ และครอบครัว เพื่อสมทบทุนนอน ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป. ประนอ สัจจะเวทะ และครอบครัว เพื่อสมทบทุนนอน ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป. ประนอ สัจจะเวทะ และครอบครัว เพื่อสมทบทุนนอน ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Rev. Jonathan Vickers, Chairman, Christian Outreach Centre Foundation (COC)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Rev. Jonathan Vickers, Chairman, Christian Outreach Centre Foundation (COC)      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ  Rev. Jonathan Vickers, Chairman, Christian Outreach Centre Foundation (COC) และคณะ ร่วมปรึกษาหารือและเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Fr. Ramon Santacana, Chaplain, Providence University และคณะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Fr. Ramon Santacana, Chaplain, Providence University และคณะ      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Fr. Ramon Santacana, Chaplain, Providence University และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Mr. Dana McCartney, Chair, Board of Building Assets Asia,Master Student

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Mr. Dana McCartney, Chair, Board of Building Assets Asia,Master Student      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Mr. Dana  McCartney, Chair, Board of Building Assets Asia,Master Student, Policy and Planning, British Colombia University (UBC), Canada  และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ … Continued

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย โดยนักศึกษารายวิชาการสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย โดยนักศึกษารายวิชาการสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์      คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย โดยนักศึกษารายวิชาการสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2560 ณ sleepbox hotel chiangmai  

บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันเกี่ยวข้าว ณ แปลงนา โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกของมหาวิทยาลัยพายัพ

บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันเกี่ยวข้าว ณ แปลงนา โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกของมหาวิทยาลัยพายัพ      ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันเกี่ยวข้าว ณ แปลงนา โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยได้รับเกียรติจากท่านเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ พร้อมกับคณะ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยผลิตผลที่ได้รับจากพื้นที่ปลูกข้าว 32 ไร่ ส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยพายัพจะนำไปบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกของมหาวิทยาลัยพายัพ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ต้นปี พ.ศ. 2558 โดยเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาเป็นการปลูกข้าว ครั้งที่ 3 ซึ่งมีกำหนดเกี่ยวข้าวในวันที่ … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Dr. Nirvik Saga, Director of International Relation, India

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Dr. Nirvik Saga, Director of International Relation, India      Dr. Nirvik Saga,  Director of International Relation จาก International School of Hospitality Management, India เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือในการส่งนักศึกษาจากประเทศอินเดีย ภูฏาน และเนปาล มาศึกษา 1-2  month Cultural Program  ของ Southeast Asian Studies และ HIM … Continued

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต พร้อมบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต พร้อมบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ที่ได้รับการยกย่องเป็นคนดีศรีแผ่นดิน พร้อมบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว ภาพข่าวโดย อาจารย์คมกฤต วงค์นาง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับท่าน กัว หยวี่ลู่ กงสุลสาธารณประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับท่าน กัว หยวี่ลู่ กงสุลสาธารณประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่      มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับท่าน กัว หยวี่ลู่ กงสุลสาธารณประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาพบปะพูดคุยกับนักศึกษาจีน ที่กำลังเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม นพ.พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบภาพถ่ายพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบภาพถ่ายพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบภาพถ่ายพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยคุณพงศ์ภัคธนา ประจงกิจพาณิชย์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ เป็นช่างภาพจิตอาสาในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

1 2 3 4 13