อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก St.Stephen’s University, Canada

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก St.Stephen's University, Canada      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก St.Stephen’s University, Canada ที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พร้อมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พร้อมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 พร้อมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จาก คุณโกวิทย์ ทองเจริญ ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเทพ สตูดิโอ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ Arthur and Phyllis Mann, Area Directors Southeast Asia, Canada

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ Arthur and Phyllis Mann, Area Directors Southeast Asia, Canada      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ Arthur and Phyllis Mann, Area Directors Southeast Asia, Canada เพื่อปรึกษาหารือสนับสนุนโครงการปริญญาเอก (Peace Making Program) และจัดส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาโครงการระยะสั้น Southeast Asian Studies ในเดือนมิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี … Continued

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนายกสมาคมศิษย์เก่า กล่าวต้อนรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต รุ่นที่ 40

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนายกสมาคมศิษย์เก่า กล่าวต้อนรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต รุ่นที่ 40      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และนายกสมาคมศิษย์เก่า กล่าวต้อนรับบัณฑิตและมหาบัณฑิต ในวันแรกของการฝึกซ้อมพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

อธิการบดีม.พายัพ ให้การต้อนรับคณะจาก SIL International ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ

อธิการบดีม.พายัพ ให้การต้อนรับคณะจาก SIL International ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ Curtis Wong, Asia Area, Area Director for Mainland Asia, Karsten van Riezen, Executive Leadership, Associate Executive Director, Edward Manna Mondal, Director LEAD Asia, Jaap Feenstra, Area Director … Continued

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ ในยุค Thailand 4.0

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ ในยุค Thailand 4.0      คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ ในยุค Thailand 4.0 ให้นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยได้รับเกียรติจาก คุณทัศไนย เหมือนเสน JobBkk.com และ คุณภัณฑิลา แก้วบุญเรือง สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสัมมนา นพ.พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

สำนักงานหอพักนักศึกษา เขตแม่คาว และ บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ จัดกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักงานหอพักนักศึกษา เขตแม่คาว และ บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ จัดกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2560      สำนักงานหอพักนักศึกษา เขตแม่คาว และ บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ จัดกิจกรรม Open House ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การประกวดห้องพักสวยงาม เวทีการแสดงความสามารถของนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ ร้านจำหน่ายสินค้า อาหารและเครื่องดื่มมากมาย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามหญ้าข่วงไครอส … Continued

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับ ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 2 และคณะ ที่มามอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวสิรินภา ทองมีศรี

อธิการบดีม.พายัพ ต้อนรับ ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 2 และคณะ ที่มามอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวสิรินภา ทองมีศรี      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คุณนวรัตน์ กุณฑล ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) สาขาบิ๊กซี เชียงใหม่ 2 และคณะ ที่มามอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวสิรินภา ทองมีศรี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 31 … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจัดนิทรรศการ Chiang mai : The Land Of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจัดนิทรรศการ Chiang mai : The Land Of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล      มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจัดนิทรรศการ Chiang mai : The Land Of Royal Projects น้อมสืบสานพระราชปณิธานสู่ชีวิต ธ สถิตเคียงคู่ไทยนิรันดร์กาล ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะประธาน ACUCA ให้การต้อนรับคณะ ACUCA Executive Committee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะประธาน ACUCA ให้การต้อนรับคณะ ACUCA Executive Committee ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะประธาน ACUCA ให้การต้อนรับคณะ ACUCA Executive Committee ที่มาประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

1 2 3 4 5 12