มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2560 (พิธีรับขวัญ)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2560 (พิธีรับขวัญ)      ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ ของมหาวิทยาลัย ส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างน้องใหม่คณะต่างๆ กับรุ่นพี่ และคณาจารย์ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

ผู้ช่วยอธิการบดี ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Dr. Yung Lung Lee, President of Chang Jung Christian University และคณะ

ผู้ช่วยอธิการบดี ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Dr. Yung Lung Lee, President of Chang Jung Christian University และคณะ      อาจารย์สันติสุข ชินพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ภารกิจวิเทศสัมพันธ์ ต้อนรับ Dr. Yung Lung Lee, President of Chang Jung Christian University และคณะ ในโอกาสเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

ประธานชมรมครูเก่า P.R.C. และคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

ประธานชมรมครูเก่า P.R.C. และคณะ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ      อาจารย์ศักดิ์ สุภาพกุล ประธานชมรมครูเก่า P.R.C. และคณะ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน ไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University

มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน ไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University      มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนศิลป์จีน โรงเรียนดาราวิทยาลัย

สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนศิลป์จีน โรงเรียนดาราวิทยาลัย      สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิชรวิทย์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพายัพ

ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพายัพ      รองศาสตราจารย์ ภญ. วราภรณ์ ปัณณวลี ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์การพัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก ทางสถานีโทรทัศน์ WETV

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์การพัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก ทางสถานีโทรทัศน์ WETV      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์การพัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก ซึ่งน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในเรื่องการดูแลเอาใจใส่ธรรมชาติ และการให้ธรรมชาติดูแลกันเอง โดยมหาวิทยาลัยพายัพ ได้ปลูกดอกปอเทือง ซึ่งมีสีเหลือง เพื่อร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพิ่มความสวยงามให้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการบำรุงรักษาดินให้มีสภาพที่เหมาะสม โดยจะเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ WETV ในเร็วๆ นี้

มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University

มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University      มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คุณนันทวรรณ มั่งประสงค์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 1

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คุณนันทวรรณ มั่งประสงค์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 1      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คุณนันทวรรณ มั่งประสงค์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 1 และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

1 2 3 4 5 8