สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน      สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนศิลป์ – จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

อาจารย์ ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “จากขุนเขา สู่….ศิลปาชีพ”

อาจารย์ ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "จากขุนเขา สู่….ศิลปาชีพ"      อาจารย์ ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “จากขุนเขา สู่….ศิลปาชีพ” โดยมี นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรพปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม “พากันมาหาความหมาย” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม "พากันมาหาความหมาย" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1      สำนักพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม “พากันมาหาความหมาย” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี เป็นประธาน ในการนี้ได้แนะนำ นายโคสุเก ฮามาโมโต้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ … Continued

นายกิตติเทพ รุ่งเรืองวงศ์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนจากรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วม Shanghai Summer School 2017 (Asia Program)

นายกิตติเทพ รุ่งเรืองวงศ์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนจากรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วม Shanghai Summer School 2017 (Asia Program)      นายกิตติเทพ รุ่งเรืองวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนจากรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วม Shanghai Summer School 2017 (Asia Program) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2560 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

อธิการบดีม.พายัพ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 – Thailand Research Expo 2017 ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่มิติใหม่แห่งนวัตกรรม”

อธิการบดีม.พายัพ ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 – Thailand Research Expo 2017 ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่มิติใหม่แห่งนวัตกรรม"      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 – Thailand Research Expo 2017 ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่มิติใหม่แห่งนวัตกรรม” ในการนี้สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยของบุคลากรไปร่วมจัดแสดงด้วย ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ … Continued

ม.พายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน เรื่อง “เทคนิคการร้องเพลงลิเก” ในงาน CMU-KM Day 2560

ม.พายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน เรื่อง “เทคนิคการร้องเพลงลิเก” ในงาน CMU-KM Day 2560      มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน เรื่อง “เทคนิคการร้องเพลงลิเก” ในงาน CMU-KM Day ประจำปี 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลนี้นับเป็นการอนุรักษ์ สืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนสามารถใช้เป็นสื่อชี้นำความคิดด้านคุณธรรม จริยธรรมในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้เข้าใจถึงวิถีทางชีวิตที่เหมาะสมถูกต้อง ผ่านสุนทรียะแห่งการร้องเพลงลิเก โดยมีอาจารย์ สุจินดา ไชยากุลสรากร ผู้อำนวยการสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้นำเสนอ และมีผู้สอน/ฝึกซ้อมการแสดงคือ คุณวรวรรณ … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9      มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ระหว่างวันที่ 11 – 31 สิงหาคม 2560 ณ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ จัด “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560”

มหาวิทยาลัยพายัพ จัด “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560”      มหาวิทยาลัยพายัพ จัด “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ Bully Bowl ชั้น 4 โซน C อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ วาระปีบริหาร 2560 – 2561 เข้าพบอธิการบดี

องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ วาระปีบริหาร 2560 – 2561 เข้าพบอธิการบดี      องค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ วาระปีบริหาร 2560 – 2561 เข้าพบ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อรับโอวาท เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560      องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้ได้มีการมอบรางวัลการประกวดจัดพานไหว้ครู ประเภทสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศได้แก่ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร และประเภทสวยงาม รางวัลชนะเลิศได้แก่ สาขาวิชาการบัญชี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook.com/PYUOfficial)

1 2 3 4 5 6 8