ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญแก่สื่อมวลชน และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญแก่สื่อมวลชน และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561      ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญแก่สื่อมวลชน และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าเยี่ยมเยียน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561

อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าเยี่ยมเยียน นายปวิณ ชำนิประสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าเยี่ยมเยียน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คุณณพชร คำภีระปัญญา ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสันป่าข่อย และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คุณณพชร คำภีระปัญญา ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสันป่าข่อย และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คุณณพชร คำภีระปัญญา ผู้จัดการสาขาอาวุโส ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสันป่าข่อย และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 4 มกราคม 2561

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561      อาจารย์คมกฤต วงค์นาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ และบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 4 มกราคม 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ อาจารย์รักษ์พงค์ สิทธิธัญญ์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ อาจารย์รักษ์พงค์ สิทธิธัญญ์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ อาจารย์รักษ์พงค์ สิทธิธัญญ์ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 4 มกราคม 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ อาจารย์มนุญวัฒนา ศิริสุจินต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ อาจารย์มนุญวัฒนา ศิริสุจินต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ อาจารย์มนุญวัฒนา ศิริสุจินต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่ และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 4 มกราคม 2561

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญแก่สื่อมวลชน และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561

ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญแก่สื่อมวลชน และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561      ผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญแก่สื่อมวลชน และผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่อาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 ชมภาพเพิ่มเติม Facebook/PYUOfficial

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่อาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 ชมภาพเพิ่มเติม Facebook/PYUOfficial      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่อาจารย์และบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุม ดร.บุญทอง ภู่เจริญ อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสฉลองวันคริสตสมภพ ชมภาพเพิ่มเติมทาง Facebook.com/PYUOfficial

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสฉลองวันคริสตสมภพ      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสฉลองวันคริสตสมภพ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ โบสถ์ เฮนรี ลูซ ชมภาพเพิ่มเติมทาง Facebook.com/PYUOfficial 

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 ชมภาพเพิ่มเติมทาง Facebook.com/PYUOfficial ครับ

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ชมภาพเพิ่มเติมทาง Facebook.com/PYUOfficial ครับ

1 2 3 4 5 6 16