ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะประธาน ACUCA ให้การต้อนรับคณะ ACUCA Executive Committee

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะประธาน ACUCA ให้การต้อนรับคณะ ACUCA Executive Committee      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะประธาน ACUCA ให้การต้อนรับคณะ ACUCA Executive Committee ณ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามในสัญญาซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Campus Areement

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามในสัญญาซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Campus Areement      มหาวิทยาลัยพายัพ โดยอาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ และคุณสุมาลี ลู่ควร ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสาร ร่วมลงนามในสัญญาซื้อสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ Microsoft Campus Areement กับบริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี

นายภวิต สูตะบุตร และ นายดนุพนธ์ ทะสา นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 มอบสมุดบันทึกแด่อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี

นายภวิต สูตะบุตร และ นายดนุพนธ์ ทะสา นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 มอบสมุดบันทึกแด่อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี      นายภวิต สูตะบุตร และ นายดนุพนธ์ ทะสา นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 2 มอบสมุดบันทึกแด่อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี สำหรับสมุดบันทึกเล่มนี้ เป็นกิจกรรมของสาขาวิชาเพื่อให้รุ่นพี่ชั้นปีที่ 2 มอบให้กับรุ่นน้องชั้นปีที่ 1 โดยจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันทุกปี สำหรับปีนี้ได้น้อมนำเอาหลักคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาประกอบในสมุดเล่มนี้ เพื่อให้รุ่นน้องได้นำหลักคำสอนนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป เมื่อวันที่ 25 … Continued

ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้บริหาร และบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมรับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จากคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2559 ในการนี้อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี ได้บรรยายสรุปการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมชมการแสดงลิเกประยุกต์ จากสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวิทยุรวมการเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่ “ร้อยใจพสกนิกรชาวเชียงใหม่ น้อมถวายพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย”

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวิทยุรวมการเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่ "ร้อยใจพสกนิกรชาวเชียงใหม่ น้อมถวายพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย" มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวิทยุรวมการเฉพาะกิจ จังหวัดเชียงใหม่ “ร้อยใจพสกนิกรชาวเชียงใหม่ น้อมถวายพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” เพื่อร่วมบันทึกประวัติศาสตร์ก่อนงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์จังหวัดเชียงใหม่ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ดำเนินรายการโดยนายสุกิตติ วีเปลี่ยน จากมหาวิทยาลัยพายัพ และ นางสาวพนิตพิมพ์ ทั่ง เชียงใหม่ จาก บ.เอ๊กซ์ เอเจนซี่ ช่วงเวลา 11.00 – 12.00 ในการนี้ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ได้ร่วมพูดคุยในเรื่องความพร้อมของการจัดแสดงนิทรรศการ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ Let’s Change พระธรรมโรม 12:2

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2560 หัวข้อ Let's Change พระธรรมโรม 12:2      สำนักงานศาสนกิจ ร่วมกับ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2560 ในหัวข้อ Let’s Change พระธรรมโรม 12:2 “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับฟังพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตวิญญาณของบุคลากรและนักศึกษาผ่านการแสดง และกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 … Continued

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. รณรงค์รู้เท่าทันสื่อ “รู้ไว…ไหวตัวทัน” รู้เท่าทันสื่อมือถือ

คณะนิเทศศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงาน กสทช. รณรงค์รู้เท่าทันสื่อ "รู้ไว…ไหวตัวทัน" รู้เท่าทันสื่อมือถือ      คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดกิจกรรมรณรงค์รู้เท่าทันสื่อ “รู้ไว…ไหวตัวทัน” รู้เท่าทันสื่อมือถือ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “วิถีไทยสัญจร”

สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ "วิถีไทยสัญจร"      สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “วิถีไทยสัญจร” เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยและเพื่อเป็นการบูรณาการความรู้ทางด้านการเรียนการสอนเข้ากับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงนอกชั้นเรียน เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ พระตำหนักดาราภิรมย์ ,วัดป่าดาราภิรมย์ และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่      สำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสองพิทยาคม จ.แพร่ ในโอกาสเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยและการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา นายแพทย์ พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

1 2 3 4 5 6 12