คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน”

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน"      คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน” สำหรับผู้ที่สนใจทำคลิปวิดีโอขายออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ โดย อาจารย์คนึง เพชรสมัย วิทยากรผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรม Video Stock มาตั้งแต่ยุคบุกเบิก และ Admin กลุ่ม Video Stocker ในประเทศไทย วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560 … Continued

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมการแสดง The Christmas concert 2017

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมการแสดง The Christmas concert 2017      วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมการแสดง The Christmas concert 2017 วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 19.30 น. ณ ห้องเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ชมฟรี !!!          การแสดง The Christmas concert ในปี 2017 นี้พิเศษสุด … Continued

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวพายัพ 2560 หรือ Payap Homecoming 2017

สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวพายัพ 2560 หรือ Payap Homecoming 2017      สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่น ร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวพายัพ 2560 หรือ Payap Homecoming 2017 ในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 – 24.00 น. ณ สนามหญ้าริมน้ำ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อรวมพลัง รวมน้ำใจศิษย์เก่าลูกบุนนาคทั้งในและต่างประเทศ มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนข่าวสาร รำลึกความหลัง … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับสถานกงสุลอเมริกัน จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับสถานกงสุลอเมริกัน จังหวัดเชียงใหม่      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับสถานกงสุลอเมริกัน จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว       อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า มหาวิทยาลัยพายัพ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสถานกงสุลอเมริกันประจำจังหวัดเชียงใหม่มาช้านาน เนื่องจากผู้มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพเป็นมิชชันนารีชาวอเมริกันที่เดินทางมาเผยแพร่ศาสนาและพัฒนาด้านการศึกษา และการแพทย์ในล้านนาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 จึงนับเป็นความผูกพันที่ดีงามระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพกับประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบกับในปัจจุบันมหาวิทยาลัยพายัพ มีบุคลากรชาวอเมริกันปฏิบัติหน้าที่อยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีนักศึกษาสัญชาติอเมริกัน ที่ศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติ ตลอดจนนโยบายของมหาวิทยาลัยพายัพที่เน้นความเป็นสากลจึงมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้ไปศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่เป็นประจำทุกปีการศึกษา ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากสถานกงสุลอเมริกันประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นอย่างดีเรื่อยมา ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น … Continued

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย โดยนักศึกษารายวิชา การสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย โดยนักศึกษารายวิชา การสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์     คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย โดยนักศึกษารายวิชา การสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2560 ณ sleepbox hotel chiangmai      คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เล็งเห็นถึงการเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะในการทำงานให้กับนักศึกษาในทุกรายวิชา โดยเฉพาะวิชาที่เน้นการปฎิบัติเช่นวิชาด้านการถ่ายภาพ ซึ่งนักศึกษาต้องลงพื้นที่ถ่ายภาพตามที่อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมาย ด้วยมุมมอง และความคิดสร้างสรรค์ของตนเองให้สวยงามรวมถึงสื่อความหมายตามหลักนิเทศศาสตร์ โดยเมื่อนักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายของตนเองแล้ว จะได้มีการนำเสนอผลงานฝีมือการถ่ายภาพของนักศึกษาให้สาธารณชนทั่วไปได้รับชมผ่านการจัดนิทรรศการภาพถ่าย “CA PHOTO EXHIBITION 2017” … Continued

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2560

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2560      สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการปันน้ำใจสู่สังคม ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่      ศาสนาจารย์มานะ ดวงสุวรรณ นายกสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดเผยถึงการจัดโครงการครั้งนี้ว่า สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของการช่วยเหลือสังคมจึงได้จัดโครงการแบ่งปันน้ำใจสู่สังคมเรื่อยมาเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกของสโมสรฯ ได้ทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน ได้รู้จักการแบ่งปันให้ผู้อื่น ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันอีกด้วย โดยในปีนี้จะเดินทางไปร่วมบริจาคเครื่องนุ่งห่มกันหนาว และอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้กับเด็ก ๆ ในหมู่บ้านที่ห่างไกลและทุรกันดาร ของอำเภออมก๋อย … Continued

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “สัจจะ บริการ ครั้งที่ 1 : พาน้องโสตฯ ท่องไนท์ซาฟารี”

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “สัจจะ บริการ ครั้งที่ 1 : พาน้องโสตฯ ท่องไนท์ซาฟารี”       คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “สัจจะ บริการ ครั้งที่ 1 : พาน้องโสตฯ ท่องไนท์ซาฟารี” ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 – 21.00 น. ณ  สวนสัตว์ไนท์ซาฟารีเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ถึงการมีจิตบริการให้กับผู้อื่น ซึ่งในครั้งนี้ได้ร่วมกับโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนของผู้พิการทางการได้ยิน โดยจะนำน้อง ๆ … Continued

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเรารักลูก CA นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเรารักลูก CA นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560      คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมเรารักลูก CA นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมนายแพทย์พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      คณะนิเทศศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา … Continued

อ่านวารสาร Open House PYU ฉบับพิเศษ “พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40” คลิกอ่านที่นี่

อ่านวารสาร Open House PYU ฉบับพิเศษ "พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40" คลิกอ่านที่นี่      อ่านวารสาร Open House PYU ฉบับพิเศษ “พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40” คลิกอ่านที่นี่

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด คลิก

1 2 3 4 8