ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560      มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ บริเวณหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่พระราชทานธงชาติไทยครบรอบ ๑๐๐ ปี เพื่อเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติร่วมกัน (พร้อมกันทั่วประเทศ) ซึ่งจะมีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (โดรน) นำเสนอผ่านสื่อมวลชนให้เห็นถึงการรวมใจของชาว ม.พายัพ อันเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดียิ่ง ในงานนี้เราจะมีการแปรอักษรตัวเลข “๑๐๐” ซึ่งต้องการจำนวนบุคลากรและนักศึกษามาร่วมกันสร้างสรรค์ความสำเร็จแก่กิจกรรมนี้ ***เริ่มลงทะเบียน เวลา 07.00 น. หน้าห้อง … Continued

สำนักหอสมุด ม.พายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อระลึกถึงคุณบุญเสริม สาตราภัย ช่างภาพและผู้สื่อข่าวชาวเชียงใหม่

สำนักหอสมุด ม.พายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อระลึกถึงคุณบุญเสริม สาตราภัย ช่างภาพและผู้สื่อข่าวชาวเชียงใหม่      สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อระลึกถึงคุณบุญเสริม สาตราภัย ช่างภาพและผู้สื่อข่าวชาวเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ไทย ณ ห้องศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ชั้น 2 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-851478 ต่อ 7402, 7410

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักพันธกิจเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ eM-Powering Payap Peace-Leaders (MP3)

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักพันธกิจเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ eM-Powering Payap Peace-Leaders (MP3)      สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักพันธกิจเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ eM-Powering Payap Peace-Leaders (MP3) ในหัวข้อ การเป็นผู้ดูแลที่สัตย์ซื่อ Faithful Stewardship (ใส่ใจ Stewardship) ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสร้างพลังแรงใจ หนุนใจแก่บุคลากร ให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายและจิตใจของทุกท่าน      สอบถามรายละเอียดและจองเวลาจัดกิจกรรมได้ที่ คุณรัตนกัลยา วงศ์ตระกูลเล็ก สำนักงานศาสนกิจ โทร.261

ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำงานทรัพยากรบุคคล (ภารกิจงานสารสนเทศและพัฒนาบุคลากร) จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำงานทรัพยากรบุคคล (ภารกิจงานสารสนเทศและพัฒนาบุคลากร) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำงานทรัพยากรบุคคล (ภารกิจงานสารสนเทศและพัฒนาบุคลากร) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ เพศ: ชายหรือหญิง คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติอื่นๆ:      – สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี      – มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์อย่างดี      – ยินดีเรียนรู้และฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หากสามารถเขียนโปรแกรมได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)      – มีความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องแคล่ว … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัคร อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา 1. กลุ่มวิชาเภสัชกรรมสังคม (จำนวน 1 อัตรา) คุณสมบัติ – เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (เภสัชศาสตร์) และปริญญาโท หรือ ปริญญาเอก (เภสัชกรรมสังคม หรือด้านที่เกี่ยวข้องกับเภสัชเศรษฐศาสตร์ ระบาดวิทยาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง) – ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ สาขาวิชาเภสัชกรรม – มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างหนึ่งอย่างใด ต่อไปนี้ 1) … Continued

ม.พายัพ รับสมัคร Employment Opportunities in the Office Manager of the Linguistics Institute 1 Positions of Full-time Staff

ม.พายัพ รับสมัคร Employment Opportunities in the Office Manager of the Linguistics Institute 1 Positions of Full-time Staff ม.พายัพ รับสมัคร Employment Opportunities in the Office Manager of the Linguistics Institute 1 Positions of Full-time Staff Employment Opportunities in the Office Manager … Continued

คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน”

คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน”       คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน” วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคารประกาศก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      ผศ.ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เผยว่า … Continued

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านบริหารธุรกิจเรื่อง “Start ธุรกิจ อย่างไร ให้ Smart รับยุค 4.0”

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านบริหารธุรกิจเรื่อง “Start ธุรกิจ อย่างไร ให้ Smart รับยุค 4.0”      สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านบริหารธุรกิจเรื่อง “Start ธุรกิจ อย่างไร ให้ Smart รับยุค 4.0” ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หอประชุม ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิริธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว     … Continued

ประชาสัมพันธ์การยืมและคืนชุดครุยวิทยฐานะของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ

ประชาสัมพันธ์การยืมและคืนชุดครุยวิทยฐานะของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ      มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นั้น คณะกรรมการฝ่ายครุยวิทยฐานะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่ประสงค์จะใช้บริการชุดครุยจากร้าน THE GREAT ซึ่งทางร้านฯ ยินดีให้บริการยืมชุดฯ ฟรี คณะกรรมการฯ จึงขอแจ้งกำหนดการรายละเอียดการยืนยันข้อมูล การรับ-ส่งคืนชุดครุย โดยส่งแบบยืนยันการใช้บริการชุดครุยฯ ให้สำหรับบุคลากรที่เคยใช้บริการยืมชุดครุยในปีการศึกษาที่ผ่านมา กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการยืมชุดครุย  และส่งกลับมายัง คณะเศรษฐศาสตร์ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สำหรับบุคลากรใหม่หรือผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการสามารถแจ้งข้อมูลได้ด้วยตนเองรายละเอียดดังตาราง (ดาวน์โหลดใบจองได้จากไฟล์แนบ) TO   : All … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ … Continued

1 2 3 4 7