ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559      ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ หอประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ฝั่งตะวันออก) รอบแรก เวลา 12.00 น. ประกอบด้วย วิทยาลัยนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, คณะบริหารธุรกิจ และ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร รอบที่สอง เวลา 14.00 น. ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, … Continued

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา (งานบริการให้คำปรึกษา) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา (งานบริการให้คำปรึกษา) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา (งานบริการให้คำปรึกษา) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา   คุณสมบัติ 1. เพศ : ชาย/หญิง 2. อายุ : 35-40 ปี 3. ระดับการศึกษา : ปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนานักศึกษา 5. คุณสมบัติอื่น ๆ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft … Continued

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง Dining Room Service and Banquet บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง Dining Room Service and Banquet บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง Dining Room Service and Banquet บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ จำนวน  1 อัตรา คุณสมบัติ 1. ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป 2. ประสบการณ์ (ทั้งประเภทและเวลา) : 1 ปีขึ้นไป 3. คุณสมบัติอื่น ๆ : มีความรับผิดชอบ … Continued

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร เลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา   คุณสมบัติ –  เพศ : ชาย/หญิง –  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง –  ด้านความรู้ : มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี –  ด้านทักษะ : มีความรับผิดชอบสูง –  ด้านพฤติกรรม : ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นที่ยอมรับ   ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ – … Continued

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ • เพศ หญิง • อายุ  25 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี   ภาระหน้าที่ • ดูแลทำความสะอาด บริเวณห้องเรียนห้องทำงาน และห้องน้ำ • ดูแลทำความสะอาดระเบียงทางเดินบริเวณที่รับผิดชอบ รวมถึงตามลานอาคารต่าง ๆ • … Continued

ม.พายัพ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเขตแม่คาว จำนวน 2 อัตรา

ม.พายัพ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเขตแม่คาว จำนวน 2 อัตรา ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเขตแม่คาว จำนวน 2 อัตรา   คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย / หญิง 2. อายุ 22-35 ปี 3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำกิจกรรม 5. คุณสมบัติอื่น ๆ : • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี • สามารถทำงานเป็นกะ • … Continued

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง”

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง"      สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053 – 242532

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “การทำลูกประคบสมุนไพร”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “การทำลูกประคบสมุนไพร”      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “การทำลูกประคบสมุนไพร” วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่            อาจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับร้านวัวลายหัตถเวช จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมขนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสุขชุมชนด้วยการบริการเพื่อให้ความรู้และการฝึกทักษะทางวิชาการที่ทันสมัยด้านการส่งเสริมสุขภาพเรื่อง “การทำลูกประคบสมุนไพร” ให้แก่ชุมชนเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ … Continued

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง”

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง"      สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053 – 242532

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “ศาสตร์พระราชาแก่สตรีที่เคยก้าวพลาด” วันที่ 13 กันยายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “ศาสตร์พระราชาแก่สตรีที่เคยก้าวพลาด” วันที่ 13 กันยายน 2560      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “ศาสตร์พระราชาแก่สตรีที่เคยก้าวพลาด” วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่      อาจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างสุขชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดทำ และได้เล็งเห็นคุณค่า … Continued

1 2 3 4 5 7