ม.พายัพ รับสมัคร Employment Opportunities in the Office Manager of the Linguistics Institute 1 Positions of Full-time Staff

ม.พายัพ รับสมัคร Employment Opportunities in the Office Manager of the Linguistics Institute 1 Positions of Full-time Staff ม.พายัพ รับสมัคร Employment Opportunities in the Office Manager of the Linguistics Institute 1 Positions of Full-time Staff Employment Opportunities in the Office Manager … Continued

คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน”

คณะนิเทศศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน”       คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน” วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคารประกาศก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      ผศ.ดร.สุธิดา พัฒนศรีวิเชียร คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เผยว่า … Continued

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านบริหารธุรกิจเรื่อง “Start ธุรกิจ อย่างไร ให้ Smart รับยุค 4.0”

สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านบริหารธุรกิจเรื่อง “Start ธุรกิจ อย่างไร ให้ Smart รับยุค 4.0”      สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อเพิ่มทักษะทางด้านบริหารธุรกิจเรื่อง “Start ธุรกิจ อย่างไร ให้ Smart รับยุค 4.0” ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ หอประชุม ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิริธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว     … Continued

ประชาสัมพันธ์การยืมและคืนชุดครุยวิทยฐานะของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ

ประชาสัมพันธ์การยืมและคืนชุดครุยวิทยฐานะของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ      มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 นั้น คณะกรรมการฝ่ายครุยวิทยฐานะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่ประสงค์จะใช้บริการชุดครุยจากร้าน THE GREAT ซึ่งทางร้านฯ ยินดีให้บริการยืมชุดฯ ฟรี คณะกรรมการฯ จึงขอแจ้งกำหนดการรายละเอียดการยืนยันข้อมูล การรับ-ส่งคืนชุดครุย โดยส่งแบบยืนยันการใช้บริการชุดครุยฯ ให้สำหรับบุคลากรที่เคยใช้บริการยืมชุดครุยในปีการศึกษาที่ผ่านมา กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการยืมชุดครุย  และส่งกลับมายัง คณะเศรษฐศาสตร์ ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2560 สำหรับบุคลากรใหม่หรือผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการสามารถแจ้งข้อมูลได้ด้วยตนเองรายละเอียดดังตาราง (ดาวน์โหลดใบจองได้จากไฟล์แนบ) TO   : All … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ … Continued

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559      ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ หอประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ฝั่งตะวันออก) รอบแรก เวลา 12.00 น. ประกอบด้วย วิทยาลัยนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, คณะบริหารธุรกิจ และ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร รอบที่สอง เวลา 14.00 น. ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, … Continued

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา (งานบริการให้คำปรึกษา) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา (งานบริการให้คำปรึกษา) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา (งานบริการให้คำปรึกษา) ฝ่ายพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 อัตรา   คุณสมบัติ 1. เพศ : ชาย/หญิง 2. อายุ : 35-40 ปี 3. ระดับการศึกษา : ปริญญาโทสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. ประสบการณ์ : มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนานักศึกษา 5. คุณสมบัติอื่น ๆ : สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft … Continued

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง Dining Room Service and Banquet บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง Dining Room Service and Banquet บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการห้องอาหารและจัดเลี้ยง Dining Room Service and Banquet บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ จำนวน  1 อัตรา คุณสมบัติ 1. ระดับการศึกษา : ม.6 ขึ้นไป 2. ประสบการณ์ (ทั้งประเภทและเวลา) : 1 ปีขึ้นไป 3. คุณสมบัติอื่น ๆ : มีความรับผิดชอบ … Continued

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร เลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา   คุณสมบัติ –  เพศ : ชาย/หญิง –  วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง –  ด้านความรู้ : มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี –  ด้านทักษะ : มีความรับผิดชอบสูง –  ด้านพฤติกรรม : ซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นที่ยอมรับ   ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ – … Continued

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ • เพศ หญิง • อายุ  25 ปีขึ้นไป • วุฒิการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป • มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี   ภาระหน้าที่ • ดูแลทำความสะอาด บริเวณห้องเรียนห้องทำงาน และห้องน้ำ • ดูแลทำความสะอาดระเบียงทางเดินบริเวณที่รับผิดชอบ รวมถึงตามลานอาคารต่าง ๆ • … Continued

1 2 3 4 5 6 8