คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ม.พายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 3

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ม.พายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 3      คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      อาจารย์ ดร. วัลภา วงศ์จันทร์ คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร เผยว่า โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นศูนย์กลางการให้ความรู้ความเข้าใจ … Continued

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ม.พายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงินและการธนาคาร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร ม.พายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงินและการธนาคาร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3      คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงินและการธนาคาร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 12.30 – 16.30น. ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      อาจารย์ ดร. วัลภา วงศ์จันทร์ คณบดีคณะบัญชี การเงินและการธนาคาร เผยว่า โครงการแข่งขันตอบปัญหาด้านการเงินและการธนาคาร และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง … Continued

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ“ดนตรีเพื่อสุขภาพ” ปีการศึกษา 2560 เริ่มเดือนกันยายน 2560 – มิถุนายน 2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ“ดนตรีเพื่อสุขภาพ” ปีการศึกษา 2560 เริ่มเดือนกันยายน 2560 – มิถุนายน 2561      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ“ดนตรีเพื่อสุขภาพ” ปีการศึกษา 2560 เริ่มเดือนกันยายน 2560 – มิถุนายน 2561 ณ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ VV 303 อาคารวิวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      อาจารย์ ดร. พีรพัฒน์  ตรังรัฐพิทย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เผยว่าเสียงเพลงและเสียงดนตรีเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เมื่อคนได้ร้องเพลง ฟังเพลง เล่นดนตรี … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Payap Freshy Preparation”

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น ภายใต้ชื่อกิจกรรม "Payap Freshy Preparation”      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Payap Freshy Preparation” ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฏาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า ทุกต้นปีการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพจะมีนักศึกษาใหม่เข้ามาเรียนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นนักศึกษาที่มาจากหลากหลายจังหวัด ทั่วทั้งประเทศ ดังนั้นมหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาที่ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่หลังนี้ ด้วยความรัก ความอบอุ่น โดยในปีการศึกษา … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560      สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม เพื่อต้อนรับและสร้างความเข้าใจอันดีให้กับผู้ปกครองระหว่างที่บุตรหลานศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพายัพ และเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น และทราบข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัยและการบริการเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 – 851478 ต่อ 321

สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ Show & Share ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560

สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ Show & Share ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560      สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ Show & Share ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อเปิดโอกาสให้คณะวิชา/หน่วยงาน และสถาบันเครือข่าย ได้เผยแพร่องค์ความรู้ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้นำเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์      การจัดโครงการ Show & Share … Continued

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และฉลองการก้าวสู่ปีที่ 95 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และฉลองการก้าวสู่ปีที่ 95 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค      คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และฉลองการก้าวสู่ปีที่ 95 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น. – 10.30 น. … Continued

สำนักพัฒนานักศึกษา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

สำนักพัฒนานักศึกษา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560      สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม เพื่อต้อนรับและสร้างความเข้าใจอันดีให้กับผู้ปกครองระหว่างที่บุตรหลานศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพายัพ และเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น และทราบข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัยและการบริการเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 – 851478 ต่อ 321

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญบุคาลกร นักศึกษา ร่วมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” น้อมใจถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญบุคาลกร นักศึกษา ร่วมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” น้อมใจถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9      มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสโมสรอาจารย์ สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” น้อมใจถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้แทนความรัก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.00-11.30 น. และ 13.00 -16.30 … Continued

1 2 3 4 5 6 7