สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น “การวิเคราะห์และการแสดงข้อมูลโดยใช้ภาษา R (Data Analysis and Visualization using the R programming language)”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น “การวิเคราะห์และการแสดงข้อมูลโดยใช้ภาษา R (Data Analysis and Visualization using the R programming language)”      สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น “การวิเคราะห์และการแสดงข้อมูลโดยใช้ภาษา R (Data Analysis and Visualization using the R programming language)” ในวันที่ 3,10 และ 17 มิถุนายน 2560 (รวมจำนวน 20 … Continued

Entrance the Series ซีรีส์ที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ 9 คณะ 3 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ

Entrance the Series ซีรีส์ที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ 9 คณะ 3 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ Entrance the Series ซีรีส์ที่จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ 9 คณะ 3 วิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ เรื่องย่อ : บิ๊กแบง เด็กหนุ่มนักเรียน ม.6 ที่ผลการเรียนปานกลาง ที่ไม่รู้ว่าตัวเองนั้น เหมาะที่จะเรียนกับคณะอะไร และ ไม่รู้ว่าเรียนไปแล้วจะชอบหรือป่าว ได้มาพบกับ โยชิ นักเรียนหญิงอัจฉริยะที่โด่งดัง จากผลการเรียน 4.00 มาตลอดทุกเทอม ตั้งแต่สมัย ม.1 แต่ทว่า เธอนั้นกลับไม่รู้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเธอคืออะไร ทั้งสองจึงโคจรมาพบกันในงาน Payap … Continued

ม.พายัพ มุ่งสู่ยุโรป นำความงามของศิลปะไทยและหัวใจแห่งความอาลัยองค์ภูมิพล ประกาศแก่ชาวต่างชาติ

ม.พายัพ มุ่งสู่ยุโรป นำความงามของศิลปะไทยและหัวใจแห่งความอาลัยองค์ภูมิพล ประกาศแก่ชาวต่างชาติ      มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ ได้สร้างสรรค์ นาฏลีลาประกอบการแสดงเปียโนคลาสสิค ซึ่งบรรเลงโดยคุณณัฐ ยนตรรักษ์ นักเปียโนแนวหน้าของประเทศไทย ศิลปินร่วมสมัยรางวัลศิลปาธร สาขาคีตศิลป์และเป็นศิลปินคนไทยคนแรก ที่ได้รับเกียรติให้เป็น Steinway Artist      โดยคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช้ชื่อว่า Homage to the Great Thai Kings คอนเสิร์ตน้อมเกล้าถวายสักการะมหาราชสยาม ซึ่งเป็นวโรกาสครบรอบ 120 ปี ล้นเกล้ารัชกาล ที่ 5 เสด็จประพาสยุโรป รวมทั้งศิลปินได้ประพันธ์บทเพลงใหม่ เพื่อถวายอาลัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 ซึ่งการแสดงครั้งนี้จัดขึ้นใน 7 … Continued

ม.พายัพ ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าในพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

ม.พายัพ ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าในพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559      มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมนมัสการพระเจ้าในพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตรนักศึกษานานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน เน้นย้ำคุณลักษณะนักศึกษา

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน เน้นย้ำคุณลักษณะนักศึกษา      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอบรม “ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน” เน้นย้ำคุณลักษณะนักศึกษา ม. พายัพ เก่งการใช้ภาษาส่งเสริมความก้าวหน้าในชีวิตและวิชาชีพ อย่างแท้จริง      อาจารย์ ดร.พิศมัย กิจเกื้อกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า โครงการอบรมภาษาอังกฤษ “ภาษาอังกฤษสำหรับชีวิตประจำวัน” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 นี้ เป็นต้นไป ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมหลักสูตรการศึกษาด้านภาษาของมหาวิทยาลัยพายัพ ที่จัดขึ้นโดยเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการใช้ชีวิตของคนไทย และคนทั่วโลก ซึ่งเป็นภาษาสากลที่คนทั่วโลกใช้ในการสื่อสารกัน โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยพายัพที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับการเสริมทักษะภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนาในชีวิตประจำวัน อันเป็นพื้นฐานของการศึกษาภาษาอังกฤษในขั้นสูงต่อๆ ไป ทั้งนี้จะมี 4 หลักสูตรพิเศษที่เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น … Continued

ม.พายัพ จัดประกวดสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่ เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

ม.พายัพ จัดประกวดสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่ เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัย      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการประกวดจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่”      ผศ. ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยพายัพ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจการศึกษาในการอบรมบ่มเพาะ ให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ทักษะต่าง … Continued

เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560

เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ขอเชิญร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560      ตามที่เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560 ในวันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนฮอลล์ ชั้น 4 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยมีคำขวัญของงานในปีนี้คือ Thailand 4.0 : ความท้าทายของสหกิจศึกษา โดยจะมีผู้เข้าร่วมประมาณ 800 คน จาก 9 เครือข่ายฯ ทั่วประเทศ และสกอ. ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน … Continued

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2560

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2560      คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยการรับตรง (บุคคลทั่วไป) รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ศูนย์รับนักศึกษา สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ม.พายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

ม.พายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560      มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241

ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ขอเชิญชมนิทรรศการ ย่าม : อัตลักษณ์ความงามบนผืนผ้า

ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ขอเชิญชมนิทรรศการ ย่าม : อัตลักษณ์ความงามบนผืนผ้า      ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการ “ย่าม : อัตลักษณ์ความงามบนผืนผ้า” จากคลังสะสมของ รศ.ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล, ครูเบญจพล สิทธิประณีต, ผศ.ดร.ณัฐกร สุคนธมาลา, คุณบัญชา อุดโพธิ์ (คุณโอ่ง ร้านบุญยวง) ฯลฯ ตั้งแต่วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2560 ณ ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ชั้น 2 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

1 3 4 5 6 7