สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ Show & Share ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560

สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดโครงการ Show & Share ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560      สำนักแผนและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ Show & Share ระหว่างวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อเปิดโอกาสให้คณะวิชา/หน่วยงาน และสถาบันเครือข่าย ได้เผยแพร่องค์ความรู้ และเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้นำเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างสมบูรณ์      การจัดโครงการ Show & Share … Continued

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และฉลองการก้าวสู่ปีที่ 95 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และฉลองการก้าวสู่ปีที่ 95 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค      คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมนมัสการพระเจ้า เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และฉลองการก้าวสู่ปีที่ 95 คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น. – 10.30 น. … Continued

สำนักพัฒนานักศึกษา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

สำนักพัฒนานักศึกษา จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560      สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม เพื่อต้อนรับและสร้างความเข้าใจอันดีให้กับผู้ปกครองระหว่างที่บุตรหลานศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยพายัพ และเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่อย่างอบอุ่น และทราบข้อมูลสำคัญของมหาวิทยาลัยและการบริการเบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053 – 851478 ต่อ 321

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญบุคาลกร นักศึกษา ร่วมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” น้อมใจถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญบุคาลกร นักศึกษา ร่วมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” น้อมใจถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9      มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสโมสรอาจารย์ สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” น้อมใจถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแห่งความจงรักภักดีและความอาลัยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้ทรงสถิตอยู่ในดวงใจพสกนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ ขอเชิญชวน บุคลากร นักศึกษา ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” ดอกไม้แทนความรัก เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560 เวลา 9.00-11.30 น. และ 13.00 -16.30 … Continued

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ผ่านระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ผ่านระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยพายัพ ผ่านระบบกลาง (Admissions) ประจำปีการศึกษา 2560 ร่วมกับสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) – กำหนดการรับสมัครเพื่อเลือกมหาวิทยาลัย / สาขาวิชา – กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย – กำหนดการสอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อฯ ณ มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ คลิกที่นี่

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดเสวนารวมพลังศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ หัวข้อ “โลกเปลี่ยน เวลาเปลี่ยนพายัพจะเดินไปอย่างไรใน 5 ปี ข้างหน้า”

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ จัดเสวนารวมพลังศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ หัวข้อ "โลกเปลี่ยน เวลาเปลี่ยนพายัพจะเดินไปอย่างไรใน 5 ปี ข้างหน้า"      งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการเสวนารวมพลังศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2559 ในหัวข้อ “โลกเปลี่ยน เวลาเปลี่ยนพายัพจะเดินไปอย่างไรใน 5 ปี ข้างหน้า” วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้องสัมมนา ดร. สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อให้ศิษย์เก่า บุคลากรและผู้ใช้บัณฑิต … Continued

สำนักงานศาสนกิจ ขอเชิญนมัสการพระเจ้า และร่วมกิจกรรมรวมพลังพายัพ รวมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 2

สำนักงานศาสนกิจ ขอเชิญนมัสการพระเจ้า และร่วมกิจกรรมรวมพลังพายัพ รวมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 2      สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญนมัสการพระเจ้า และร่วมกิจกรรมรวมพลังพายัพ รวมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 2 เพื่อให้บุคลากรได้รับข้อคิดหนุนใจจากพระวจนะของพระเจ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นการรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำพันธกิจรับใช้ภายในมหาวิทยาลัยพายัพร่วมกัน ในวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร และบริเวณจุดที่กำหนด โดยมีกำหนดารดังนี้      เวลา 08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร   … Continued

ม.พายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำอาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ รับสมัครอาจารย์ประจำอาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์ จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำอาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยศิลป์ จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ – เพศ ชาย / หญิง – วุฒิการศึกษาปริญญาโท (หากจบการศึกษาระดับปริญญาเอกจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) ความสามารถพิเศษที่ต้องการ – สามารถสอนวิชาร้องเพลงตะวันตก วิชา Choir, Madrigal และรายวิชาอื่น ๆ ได้อย่างน้อย 3 รายวิชา – มีคุณสมบัติและวุฒิการศึกษาเป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ตามเกณฑ์ สกอ. – มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรได้ตามเกณฑ์ สกอ. และมีผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี … Continued

ม.พายัพ รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ – เพศ ชาย – อายุไม่เกิน 50 ปี – วุฒิการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 – มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เบอร์ติดต่อ 053-851478 ต่อ 311 หรือส่งเอกสารได้ทาง e-mail : person@payap.ac.th

1 3 4 5 6 7 8