มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาล สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาล สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษาแก่บุตรศิษยาภิบาล สังกัดสภาคริสตจักรในประเทศไทย ปีการศึกษา 2560 จำนวน 2,583,000 บาท เพื่อสนับสนุนบุตร-ธิดาของศิษยาภิบาลซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าในคริสตจักรท้องถิ่นต่างๆ ทั่วประเทศ ให้ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด ทั้งยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเพื่อให้ศิษยาภิบาลได้ทำพันธกิจรับใช้อย่างเต็มกำลังความสามารถ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน เชียงใหม่

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมทีมงานสำนักสื่ิอสารองค์กร มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมทีมงานสำนักสื่ิอสารองค์กร มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง วราภรณ์ ปัณณวลี ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมทีมงานสำนักสื่ิอสารองค์กร มอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา สมาชิกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย เนื่องในวันนักข่าวประจำปี 2561 ณ วัดพันอ้น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจัดกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมีเทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน” ในโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจัดกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมีเทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน” ในโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์      มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมจัดกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมีเทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน” ในโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ จัดโดย ตำรวจภูธรภาค ๕ ร่วมกับคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยในงานนี้สำนักสื่อสารองค์กรได้นำกิจกรรม “ใต้ร่มพระบารมี ๑ ความดีถวายเทิดไว้เหนือเกล้าในแผ่นดิน” เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมงานกว่า ๖,๐๐๐ คน เขียน ๑ ความดีที่ตั้งใจทำเพื่อเทิดทูนสถาบันกษัตริย์และส่งเสริมความเป็นคนดีให้ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8      มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์มหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวชุติมณฑน์ สอนไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวชุติมณฑน์ สอนไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์      มหาวิทยาลัยพายัพ ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับนางสาวชุติมณฑน์ สอนไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทข่าวเว็บไซต์ TJACyberReporter โดยนำเสนอข่าว “ปรับแผนรถเมล์เทศบาลเชียงใหม่ หลังประชาชนไม่นิยมใช้บริการ” จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ พิราบน้อยรุ่นที่ ๒๐ ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล อาคารปฐมกาล และภัตตาคารบุนนาค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล อาคารปฐมกาล และภัตตาคารบุนนาค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแถลงข่าวและเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอแสดงดนตรี ดร.สายสุรี จุติกุล อาคารปฐมกาล และภัตตาคารบุนนาค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน International Day ครั้งที่ 15 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันงดงามของแต่ละประเทศ

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน International Day ครั้งที่ 15 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันงดงามของแต่ละประเทศ      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงาน International Day ครั้งที่ 15 เพื่อส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมอันงดงามของแต่ละประเทศ ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยพายัพมีบุคลากรจาก 19 ประเทศ และนักศึกษาจาก 33 ประเทศทั่วโลก นับเป็นแหล่งทรัพยากรที่มีเรียนรู้สากลเน้นการสร้างความเป็นนานาชาติอย่างแท้จริง เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ International Peace Park ด้านหลังอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Facebook.com/PYUOfficial)

ม.พายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ ปีที่ 44 ก้าวสู่ปีที่ 45 และพิธีแต่งตั้งอนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ

ม.พายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ ปีที่ 44 ก้าวสู่ปีที่ 45 และพิธีแต่งตั้งอนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ     มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ ปีที่ 44 ก้าวสู่ปีที่ 45 และพิธีแต่งตั้ง ศาสนาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาธนัญ บุณยเกียรติ เป็นอนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โบสถ์เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Nathan Austin Management Officer ประจำสถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา จ.เชียงใหม่ นายประจวบ … Continued

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คุณชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการประชาสัมพันธ์ พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ 44 ปี ก้าวสู่ปีที่ 45

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คุณชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการประชาสัมพันธ์ พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ 44 ปี ก้าวสู่ปีที่ 45      อาจารย์ ดร.รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คุณชนิสา ชมศิลป์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการประชาสัมพันธ์ พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่มหาวิทยาลัยพายัพ ครบรอบ 44 ปี ก้าวสู่ปีที่ 45 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้บริหาร ม.พายัพ มอบทุนการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร ม.พายัพ มอบทุนการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านกีฬา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี แสดงความชื่นชมยินดีพร้อมมอบทุนการศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ให้แก่ น.ส. รภัสนันทน์ ธนันอมรพงศ์ และ น.ส. ภัทรสุดา โซวสง่า ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยพายัพ จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคงธัญบุรีเกมส์” โดย น.ส. รภัสนันทน์ ธนันอมรพงศ์ ได้รับ 1 เหรียญทอง จากการแข่งขันกีฬายิงปืน ประเภทปืนยาวท่านอนบุคคลหญิง 50 เมตร และ น.ส. … Continued

1 2 3 4 16