มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับท่าน กัว หยวี่ลู่ กงสุลสาธารณประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับท่าน กัว หยวี่ลู่ กงสุลสาธารณประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่      มหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับท่าน กัว หยวี่ลู่ กงสุลสาธารณประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่มาพบปะพูดคุยกับนักศึกษาจีน ที่กำลังเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม นพ.พิพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบภาพถ่ายพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบภาพถ่ายพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบภาพถ่ายพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยคุณพงศ์ภัคธนา ประจงกิจพาณิชย์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ เป็นช่างภาพจิตอาสาในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล “Payap Rally” ครั้งที่ 2

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล “Payap Rally” ครั้งที่ 2      คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล “Payap Rally” ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 โดยเป็นการแข่งขันแรลลี่ครอบครัวเชิงท่องเที่ยว เน้นความสนุกสนานในการเดินทางผ่านเส้นทาง มหาวิทยาลัยพายัพ – ห้วยตึงเฒ่า – สวนทวีชล – น้ำพุร้อนสันกำแพง

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยศิลป์ นำเสนอการแสดง “ระบำซอ หรือ ซอยิ้น”

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยศิลป์ นำเสนอการแสดง "ระบำซอ หรือ ซอยิ้น"      มหาวิทยาลัยพายัพ โดยงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยศิลป์ นำเสนอการแสดง “ระบำซอ หรือ ซอยิ้น” เป็นการแสดงที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงให้ครูละครของพระองค์ร่วมกันประดิษฐ์ท่ารำขึ้น เพื่อถวายการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี คราวเสด็จเลียบมณฑลพายัพ ใช้ฟ้อนกับเนื้อเพลงซอโยนก ซอยิ้น และจ้อยเจียงแสนที่แต่งบทร้องเป็นบทยอพระเกียรติ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2469 เจ้าแก้วนวรัฐเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 9 และเจ้าหญิงบัวทิพย์ ได้นำฟ้อนชุดนี้มาปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องใหม่ใช้แสดงในงานปอยหลวงเรียกว่า ระบำซอหรือฟ้อนมูเซอ ในปีนี้มหาวิทยาลัยพายัพ นำการแสดงชุด “ระบำซอ” ออกมาแสดงในงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับสถานกงสุลอเมริกัน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับสถานกงสุลอเมริกัน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับสถานกงสุลอเมริกัน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 32 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด กองปราบปราม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ FM 105.75 MHz. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงเสียงสามยอด จังหวัดเชียงใหม่

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ พี่สอนน้อง

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ พี่สอนน้อง      สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร จัดโครงการ พี่สอนน้อง เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก St.Stephen’s University, Canada

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก St.Stephen's University, Canada      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาจาก St.Stephen’s University, Canada ที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook : PYUOfficial)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook : PYUOfficial)      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) โดยมี อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี เป็นผู้ประสาทปริญญาบัตร และได้รับเกียรติจาก นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับในนามประชาชนชาวเชียงใหม่ พิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นพิธีที่งดงามโดดเด่นยิ่ง … Continued

บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (ชมภาพเพิ่มเติม Facebook : PYUOfficial)

บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 (ชมภาพเพิ่มเติม Facebook : PYUOfficial)      บรรยากาศพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 เวลา 18.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี เป็นประธานในพิธี สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ … Continued

1 2 3 4 12