มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา      งานทุนการศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ต้องการใช้โลหิตเป็นจำนวนมากทั่วทั้งประเทศ แม้จะมีผู้บริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก แต่ก็ยังไม่เพียงพอ การบริจาคโลหิตเป็นเสมือนการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561      มหาวิทยาลัยพายัพ โดยสำนักสื่อสารองค์กร ร่วมสนับสนุนของขวัญ ของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ให้แก่ โรงเรียนสืบนทีธรรม, สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์, สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ค่ายพระปิ่นเกล้า และ บ้านพักนานาชาติภารดรภาพ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2018

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2018      สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2018 สำหรับสมาชิกสโมสรฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับสมาชิกสโมสรเจ้าหน้าที่ฯ จากหน่วยงานและคณะวิชาต่าง ๆ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ชมภาพเพิ่มเติมที่ Facebook : PYUOfficial)

ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561      อาจารย์ ดร. ฐิติ ฐิติจำเริญพร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยพายัพ จำกัด และคณะ เข้าอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 แด่อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 11 มกราคม 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคุณนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย Chief Executives of Sales เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคุณนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย Chief Executives of Sales เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคุณนิ่มนวล ธัญญวัฒโนทัย Chief Executives of Sales เชียงใหม่ ไนท์ซาฟารี และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 11 มกราคม 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคุณวุฒิชัย จึงเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ภาคเหนือ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคุณวุฒิชัย จึงเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ภาคเหนือ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคุณวุฒิชัย จึงเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ภาคเหนือ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 11 มกราคม 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Double A (1991) Public Company Limited

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Double A (1991) Public Company Limited      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคุณชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Double A (1991) Public Company Limited และคณะ ที่มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 11 มกราคม 2561

คณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัยพายัพ มอบเสื้อสวัสดีปีใหม่ ให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ

คณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัยพายัพ มอบเสื้อสวัสดีปีใหม่ ให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ      คณะกรรมการสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงานมหาวิทยาลัยพายัพ มอบเสื้อสวัสดีปีใหม่ ให้กับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับผู้จัดการ บริษัท ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับผู้จัดการ บริษัท ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ คุณพรพรรณ์ อ่อนไทย ผู้จัดการ บริษัท ยูเอฟเอ็มฟู้ดเซ็นเตอร์ จำกัด มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับผู้แทนจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับผู้แทนจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับผู้แทนจากโรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาอวยพรเนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2561 ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561

1 2 3 4 5 16