ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองคริสต์มาส ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองคริสต์มาส ประจำปี 2560 ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองคริสต์มาส ประจำปี 2560 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ โบสถ์ เฮนรี่ ลูซ เวลา 10.00 น. และเวลา 11.30 น. รับประทานอาหารมิตรภาพร่วมกัน

สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฎิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง หลักสูตรการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่

สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฎิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง หลักสูตรการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่      สาขาวิชาการบัญชี ม.พายัพ จัดอบรมเชิงทฤษฎีและเชิงปฎิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง หลักสูตรการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ โดยความร่วมมือของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมเลวีนิติ มหาวิทยาลัยพายัพ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Dr. Solomon Rongpi, General Secretary, Council of Baptist Churches in North East India

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Dr. Solomon Rongpi, General Secretary, Council of Baptist Churches in North East India      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Dr. Solomon Rongpi, General Secretary, Council of Baptist Churches in North East India ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ … Continued

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Taipei Medical University

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Taipei Medical University      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Taipei Medical University ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป. ประนอ สัจจะเวทะ และครอบครัว เพื่อสมทบทุนนอน ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป. ประนอ สัจจะเวทะ และครอบครัว เพื่อสมทบทุนนอน ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป. ประนอ สัจจะเวทะ และครอบครัว เพื่อสมทบทุนนอน ร.ต.ท. แก้ว เนตตโยธิน ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Rev. Jonathan Vickers, Chairman, Christian Outreach Centre Foundation (COC)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Rev. Jonathan Vickers, Chairman, Christian Outreach Centre Foundation (COC)      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ  Rev. Jonathan Vickers, Chairman, Christian Outreach Centre Foundation (COC) และคณะ ร่วมปรึกษาหารือและเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Fr. Ramon Santacana, Chaplain, Providence University และคณะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Fr. Ramon Santacana, Chaplain, Providence University และคณะ      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Fr. Ramon Santacana, Chaplain, Providence University และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Mr. Dana McCartney, Chair, Board of Building Assets Asia,Master Student

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Mr. Dana McCartney, Chair, Board of Building Assets Asia,Master Student      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ Mr. Dana  McCartney, Chair, Board of Building Assets Asia,Master Student, Policy and Planning, British Colombia University (UBC), Canada  และคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ … Continued

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย โดยนักศึกษารายวิชาการสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย โดยนักศึกษารายวิชาการสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์      คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่าย โดยนักศึกษารายวิชาการสร้างสรรค์ภาพเพื่องานนิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2560 ณ sleepbox hotel chiangmai  

บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันเกี่ยวข้าว ณ แปลงนา โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกของมหาวิทยาลัยพายัพ

บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันเกี่ยวข้าว ณ แปลงนา โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกของมหาวิทยาลัยพายัพ      ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันเกี่ยวข้าว ณ แปลงนา โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยได้รับเกียรติจากท่านเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ พร้อมกับคณะ เข้าร่วม เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 โดยผลิตผลที่ได้รับจากพื้นที่ปลูกข้าว 32 ไร่ ส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยพายัพจะนำไปบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ประชาชนผู้ประสบความเดือดร้อน โครงการพัฒนาพื้นที่เชิงเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกของมหาวิทยาลัยพายัพ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ต้นปี พ.ศ. 2558 โดยเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมาเป็นการปลูกข้าว ครั้งที่ 3 ซึ่งมีกำหนดเกี่ยวข้าวในวันที่ … Continued

1 2 3 4 5 6 7 16