มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ และข่ายงานสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ และข่ายงานสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่      มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ และข่ายงานสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “บูรณาการแผนปฏิบัติการ ภายใต้แผนแม่บทเพื่อการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับภาคเอกชน – ภาคการศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พหรมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดงานโดย นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จังหวัดเชียงใหม่ และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 ณ ห้องสัมมนา ดร.สิงห์โต จ่างตระกูล อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร … Continued

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร มอบฝาอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร มอบฝาอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร มอบฝาอลูมิเนียมให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในงาน SHARE TO CHANGE LIVE IN CONCERT จัดโดย เครือข่ายคริสเตียนเยาวชน iServe “อาสารับใช้” ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคุณอูกูซ แอเรอกลู ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวิชัยวิทยาและคณะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคุณอูกูซ แอเรอกลู ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวิชัยวิทยาและคณะ      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคุณอูกูซ แอเรอกลู ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวิชัยวิทยาและคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคุณเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคุณเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคุณเจนนิเฟอร์ ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี

บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖

บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖      บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่พระราชทานธงชาติไทยครบรอบ ๑๐๐ ปี โดยในงานมีการแปรอักษรตัวเลข “๑๐๐” เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ (ชมภาพเพิ่มเติม Facebook.com/PYUOfficial)

ผู้ช่วยอธิการบดี ม.พายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก อาจารย์ฉวีวรรณ พรหมปาลิต เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยดุริยศิลป์

ผู้ช่วยอธิการบดี ม.พายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก อาจารย์ฉวีวรรณ พรหมปาลิต เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยดุริยศิลป์      อาจารย์ ดร. วัลภา วงศ์จันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ภารกิจการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก อาจารย์ฉวีวรรณ พรหมปาลิต เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2561 ในนาม “ทุน จสต. สังวรณ์ – อาจารย์ฉวีวรรณ  พรหมปาลิต” ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

อธิการบดี ม.พายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 68 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

อธิการบดี ม.พายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 68 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 68 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดยสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560

อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน

อธิการบดี ม.พายัพ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน      อาจารย์ ดร. รักษ์พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริต ระหว่างมูลนิธิต่อต้านการทุจริต กับสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 12 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 อข่าว 

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559      ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, คณะนิเทศศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, วิทยาลัยพระคริสตธรรมแมคกิลวารี และ วิทยาลัยดุริยศิลป์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ชมภาพเพิ่มเติม Facebook.com/PYUOfficial)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559      ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีมอบเกียรติบัตรเกียรตินิยมแก่นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ประกอบด้วย วิทยาลัยนานาชาติ, คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค, คณะบริหารธุรกิจ และ คณะบัญชี การเงินและการธนาคารโดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานในพิธีและกล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาท เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ชมภาพเพิ่มเติม Facebook.com/PYUOfficial)

1 2 3 4 5 6 7 12