ผู้แทนธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี

ผู้แทนธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดี      คุณวุฒิชัย จึงเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโส ภาคเหนือ ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) และคณะ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป.ประนอ สัจจะเวทะ และครอบครัว เพื่อสมทบทุนนอน ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป.ประนอ สัจจะเวทะ และครอบครัว เพื่อสมทบทุนนอน ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบเงินสนับสนุนจาก ผป.ประนอ สัจจะเวทะ และครอบครัว เพื่อสมทบทุนนอน ร.ต.ท.แก้ว เนตตโยธิน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี

ผู้แทน บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

ผู้แทน บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ      คุณสุมาลี ลู่ควร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ชิชาง คอมพิวเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมทีมงาน ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสที่ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เข้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีขอพระพรปลูกข้าววันแม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีขอพระพรปลูกข้าววันแม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560      มหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2560 จัดนมัสการพระเจ้าพิธีขอพระพรปลูกข้าววันแม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณข่วงไครอส หอพักโอเมกา – อัลฟา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ทิศตะวันออก

ผู้บริหารและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ผู้บริหารและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙      ผู้บริหารและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องนิทรรศการ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี

ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดี      ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีแต่งตั้ง อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

อธิการบดีม.พายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

อธิการบดีม.พายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเปิดสนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเปิดสนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีเปิดสนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษามหาราชินี โดยได้รับเกียรติจาก คุณสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยพายัพ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นประธานในพิธี โดยสนามกีฬาแห่งนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้ใช้ในการออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

1 2 3 4 5 6 7 8