อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมปลูกต้นปอเทือง เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ในมหาวิทยาลัย

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมปลูกต้นปอเทือง เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ในมหาวิทยาลัย      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมปลูกต้นปอเทือง ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมรวมพลังพายัพ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่ในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ พื้นที่สวนฝั่งตะวันออก มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกันในงานเลี้ยงเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกันในงานเลี้ยงเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่      มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพร่วมกันในงานเลี้ยงเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ร้านครัวคำหวาน (ชมภาพเพิ่มเติม Facebook.com/PYUOfficial)

ร่วมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” น้อมใจถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” น้อมใจถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9      มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับสโมสรอาจารย์ สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมประดิษฐ์ “ดอกดารารัตน์” น้อมใจถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในวันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560 ณ ชั้น 1 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร เขตแม่คาว

สำนักสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรม วันรวมพลังพายัพ รวมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 2

สำนักสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรม วันรวมพลังพายัพ รวมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 2 สำนักสื่อสารองค์กร ร่วมกิจกรรม วันรวมพลังพายัพ รวมใจปลูกต้นไม้ด้วยใจภักดิ์ ครั้งที่ 2 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นการรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการทำพันธกิจรับใช้ภายในมหาวิทยาลัยพายัพร่วมกัน เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ชมภาพเพิ่มเติม Facebook.com/PYUOfficial) จัดโดย สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560      มหาวิทยาลัยพายัพ ในฐานะคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เครือข่ายส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2560 โดยมีคำขวัญของงานในปีนี้คือ Thailand 4.0 : ความท้าทายของสหกิจศึกษา ในการนี้ อาจารย์เจนศิริ จันทร์ศิริ หัวหน้างานสหกิจศึกษา ได้รับรางวัล ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา และ รางวัลผลงานสหกิจดีเด่น ระดับเครือข่าย ประเภทผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ประจำปี 2560 จากคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน เมื่อวันอังคาร ที่ … Continued

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่      ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการถาวรในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ฌบราณคดี โดย พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560

ม.พายัพ จัดประกวดสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่ เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 43 ปี

ม.พายัพ จัดประกวดสื่อวีดิทัศน์ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่ เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 43 ปี      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการประกวดจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนของคนรุ่นใหม่”     ผศ. ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 43 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยพายัพ ยังคงมุ่งมั่นดำเนินพันธกิจการศึกษาในการอบรมบ่มเพาะ ให้ความรู้และสร้างประสบการณ์ทักษะต่าง ๆ … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 46 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

     อาจารย์ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมทีมงาน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 46 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แก้ไขวันหยุดตามประเพณี ประจำปีการศึกษา 2559

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แก้ไขวันหยุดตามประเพณี ประจำปีการศึกษา 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แก้ไขวันหยุดตามประเพณี ประจำปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมและดับไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมพันธ์ วงษ์ดี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมทีมงานสำนักสื่อสารองค์กร มอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมและดับไฟป่า ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) รับมอบโดยคุณสุรพล ลีลาวโรภาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า, อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุย รับมอบโดยคุณปราโมท สุขสถิตย์ ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานฯ และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนภาระกิจควบคุมและดับไฟป่าในพื้นที่อำเภอแม่วาง รับมอบโดยคุณเดือน อินต๊ะ หัวหน้าฝ่ายรายการ โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคม ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ สัจจะ – บริการ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560

1 3 4 5 6 7 8