สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6      สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมสื่อสารหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนให้แก่นักเรียนศิลป์จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิชรวิทย์ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560

ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพายัพ

ที่ปรึกษาอธิการบดี ม.พายัพ ต้อนรับคณะผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพายัพ      รองศาสตราจารย์ ภญ. วราภรณ์ ปัณณวลี ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับคณะผู้ประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์การพัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก ทางสถานีโทรทัศน์ WETV

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์การพัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก ทางสถานีโทรทัศน์ WETV      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์การพัฒนาพื้นที่โครงการเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก ซึ่งน้อมนำเอาแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ในเรื่องการดูแลเอาใจใส่ธรรมชาติ และการให้ธรรมชาติดูแลกันเอง โดยมหาวิทยาลัยพายัพ ได้ปลูกดอกปอเทือง ซึ่งมีสีเหลือง เพื่อร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพิ่มความสวยงามให้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย และเป็นการบำรุงรักษาดินให้มีสภาพที่เหมาะสม โดยจะเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ WETV ในเร็วๆ นี้

มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University

มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University      มหาวิทยาลัยพายัพ ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินทางไปศึกษาต่อ ณ Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คุณนันทวรรณ มั่งประสงค์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 1

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คุณนันทวรรณ มั่งประสงค์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 1      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับ คุณนันทวรรณ มั่งประสงค์ ศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 1 และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยียนคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ณ สำนักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560

สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน

สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน      สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมแนะนำหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้แก่นักเรียนศิลป์ – จีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย และโรงเรียนพระหฤทัย เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

อาจารย์ ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “จากขุนเขา สู่….ศิลปาชีพ”

อาจารย์ ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "จากขุนเขา สู่….ศิลปาชีพ"      อาจารย์ ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร พร้อมผู้แทนมหาวิทยาลัยพายัพ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “จากขุนเขา สู่….ศิลปาชีพ” โดยมี นาย ปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรพปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ ๙

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม “พากันมาหาความหมาย” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม "พากันมาหาความหมาย" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1      สำนักพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม “พากันมาหาความหมาย” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดี เป็นประธาน ในการนี้ได้แนะนำ นายโคสุเก ฮามาโมโต้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยพายัพ ซึ่งได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬากอล์ฟ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ … Continued

นายกิตติเทพ รุ่งเรืองวงศ์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนจากรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วม Shanghai Summer School 2017 (Asia Program)

นายกิตติเทพ รุ่งเรืองวงศ์ ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนจากรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วม Shanghai Summer School 2017 (Asia Program)      นายกิตติเทพ รุ่งเรืองวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับทุนจากรัฐบาลเซี่ยงไฮ้ เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้าร่วม Shanghai Summer School 2017 (Asia Program) ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 26 สิงหาคม 2560 ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

อธิการบดีม.พายัพ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 – Thailand Research Expo 2017 ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่มิติใหม่แห่งนวัตกรรม”

อธิการบดีม.พายัพ ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 – Thailand Research Expo 2017 ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่มิติใหม่แห่งนวัตกรรม"      อาจารย์ ดร. รักษ์ พรหมปาลิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 – Thailand Research Expo 2017 ขับเคลื่อนงานวิจัย สู่มิติใหม่แห่งนวัตกรรม” ในการนี้สำนักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ ได้นำผลิตภัณฑ์ที่ได้จากงานวิจัยของบุคลากรไปร่วมจัดแสดงด้วย ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ … Continued

1 3 4 5 6 7 8 9 12