คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กาดหมั้ว “กาดเปิงใจ๋” ปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กาดหมั้ว “กาดเปิงใจ๋” ปีการศึกษา 2560      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กาดหมั้ว “กาดเปิงใจ๋” ปีการศึกษา 2560 ซึ่งจะจัดขึ้นทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2561  ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารวิวรณ์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      อาจารย์ ดร.พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เผยว่า การจัดกาดหมั้ว “กาดเปิงใจ๋” นี้ … Continued

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติฯ ประจำปี 2560

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติฯ ประจำปี 2560      คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมรับภัยพิบัติฯ ประจำปี 2560 ในวันที 1 กุมภาพันธุ์ 2561 เวลา 8.30 – 16.00 น. บริเวณชั้นที่ 1 อาคารหอพักตึก 8 ชั้น คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ เขตแก้วนวรัฐ

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล Certificate Program for Practical Nursing

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล Certificate Program for Practical Nursing      คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (Certificate Program for Practical Nursing) ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค) รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก มีโอกาสก้าวหน้า หางานทำง่าย ภายใต้การรับรองหลักสูตรจากสภาการพยาบาล และได้รับการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ)      คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ) ตั้งแต่บัดนี้ – 2 มีนาคม 2561 สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว   การจัดการเรียนการสอน      – จัดการเรียนการสอนแบบ ทวิภาค (2 ภาคการศึกษา และภาคฤดูร้อน ต่อปีการศึกษา)       – เรียนในวันศุกร์ … Continued

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560      คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเลวีนิติ อาคารผู้วินิจฉัย มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ฝั่งตะวันออก      ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต คณบดีคณะนิติศาสตร์ เผยว่า การจัดแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายครั้งนี้ มุ่งหวังให้เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเนื่องจากกฎหมายมีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมทุกคนที่จะใช้เป็นข้อบังคับร่วมกัน เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสุขสงบ รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้แสวงหาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการโดยเฉพาะความรู้ทางด้านกฎหมาย อันจะก่อให้เกิดร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยพายัพกับโรงเรียนต่าง … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขัน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขัน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี      มหาวิทยาลัยพายัพ จัดแข่งขัน เดิน วิ่ง มินิมาราธอน มหาวิทยาลัยพายัพ 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะทาง 10.2 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 05.00 น. ณ สนามกีฬาเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาความสามารถพิเศษด้านกีฬา … Continued

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2018

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2018      สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดงานสวัสดีปีใหม่ 2018 สำหรับสมาชิกสโมสรฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      ศาสนาจารย์มานะ ดวงสุวรรณ นายกสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน เผยว่า สโมสรเจ้าหน้าที่ฯ ได้จัดมีการจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ ต่อเนื่องกันเป็นประจำทุกปีเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับสมาชิกสโมสรเจ้าหน้าที่ฯ จากหน่วยงานและคณะวิชาต่าง ๆ ทั่วมหาวิทยาลัยพายัพ       การจัดงานสวัสดีปีใหม่ของสโมสรเจ้าหน้าที่พนักงานในปีนี้ จะมีการนมัสการขอบคุณพระเจ้าที่ได้ประทานพระพรอันอุดมสมบูรณ์มาให้กับทุกคนและขอการทรงนำสำหรับปีใหม่ที่มาถึงนี้ … Continued

ประกาศรับโอนย้ายภายใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำภัตตาคารบุนนาค ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรับโอนย้ายภายใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำภัตตาคารบุนนาค ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรับโอนย้ายภายใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำภัตตาคารบุนนาค ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2561   คุณสมบัติ 1. เพศ : ชาย/หญิง 2. อายุ : 25-30 ปี 3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการจัดการโรงแรม 4. ประสบการณ์ : 2 ปีขึ้นไป 5. ความสามารถพิเศษที่ต้องการ :      – … Continued

ประกาศรับโอนย้ายภายใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา ภายใน 15 มกราคม 2561 นี้

ประกาศรับโอนย้ายภายใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา ภายใน 15 มกราคม 2561 นี้ ประกาศรับโอนย้ายภายใน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษา ภายใน 15 มกราคม 2561 นี้   คุณสมบัติ 1. เพศ : ชาย หรือ หญิง 2. อายุ : 22 – 35 ปี 3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำกิจกรรม 5. … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561      มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 สมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 3 – 26 มกราคม 2561 (สมัครทางไปรษณีย์ – 19 มกราคม 2561 ถือตราไปรษณีย์ประทับเป็นสำคัญ) เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ 31 มกราคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

1 2 3 4 5 6 13