ม.พายัพ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเขตแม่คาว จำนวน 2 อัตรา

ม.พายัพ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเขตแม่คาว จำนวน 2 อัตรา ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่หอพักนักศึกษาเขตแม่คาว จำนวน 2 อัตรา   คุณสมบัติ 1. เพศ ชาย / หญิง 2. อายุ 22-35 ปี 3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง 4. ประสบการณ์ : มีประสบการณ์การทำกิจกรรม 5. คุณสมบัติอื่น ๆ : • พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี • สามารถทำงานเป็นกะ • … Continued

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง”

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง"      สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053 – 242532

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “การทำลูกประคบสมุนไพร”

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “การทำลูกประคบสมุนไพร”      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “การทำลูกประคบสมุนไพร” วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ เทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่            อาจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับร้านวัวลายหัตถเวช จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมขนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสุขชุมชนด้วยการบริการเพื่อให้ความรู้และการฝึกทักษะทางวิชาการที่ทันสมัยด้านการส่งเสริมสุขภาพเรื่อง “การทำลูกประคบสมุนไพร” ให้แก่ชุมชนเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ … Continued

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง”

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง"      สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง “พยาบาลอัจฉริยะ : ผู้นำในการเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 053 – 242532

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “ศาสตร์พระราชาแก่สตรีที่เคยก้าวพลาด” วันที่ 13 กันยายน 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “ศาสตร์พระราชาแก่สตรีที่เคยก้าวพลาด” วันที่ 13 กันยายน 2560      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดโครงการวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน “ศาสตร์พระราชาแก่สตรีที่เคยก้าวพลาด” วันที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่      อาจารย์ ดร. พีรพัฒน์ ตรังรัฐพิทย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เผยว่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญของกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างสุขชุมชน ซึ่งมหาวิทยาลัยพายัพ ได้จัดทำ และได้เล็งเห็นคุณค่า … Continued

ม.พายัพ ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ต น้อมเกล้าฯ ถวายสักการะมหาราชสยาม ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น

ม.พายัพ ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ต น้อมเกล้าฯ ถวายสักการะมหาราชสยาม ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น      มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับมูลนิธิเจ้าดวงเดือน ขอเชิญชมฟรีคอนเสิร์ต น้อมเกล้าฯ ถวายสักการะมหาราชสยาม ในวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมอีซี คอร์ท อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยคุณณัฐ ยนตรรักษ์ … Continued

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม “ปลูกลานปลูกหมากฝากไว้กับแผ่นดิน”

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ นำนักศึกษาร่วมกิจกรรม “ปลูกลานปลูกหมากฝากไว้กับแผ่นดิน”      คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ นำนักศึกษา จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกลานปลูกหมากฝากไว้กับแผ่นดิน” ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ วัดหนองคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่         กิจกรรม “ปลูกลานปลูกหมาก” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นลาน และต้นหมาก ซึ่งถือเป็นพันธุ์ไม้หายาก เป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่ในศาสนา ใบลานมีบทบาทสำคัญในวงการศาสนา สมัยก่อนวัดต่างๆ มีใบลานอยู่ แต่ปัจจุบันหายไป ต้นลานนอกจากมีความสำคัญในการบันทึกเอกสารสำคัญ ประวัติศาสตร์แล้ว องค์ความรู้ต่างๆ ที่อยู่ในใบลาน สามารถเก็บไว้ได้นาน ส่วนต้นหมากเป็นพืชเศรษฐกิจที่ผูกพันกับวิถีและวัฒนธรรมล้านนามาแต่โบราณ … Continued

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560      องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

มหาวิทยาลัยพายัพ จัด “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560”

มหาวิทยาลัยพายัพ จัด “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560”      มหาวิทยาลัยพายัพ จัด “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2560” ในวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 น. ณ Bully Bowl ชั้น 4 โซน C อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดและสั่งจองบัตรเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ โทรศัพท์ 053-851478  ต่อ 7831

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีขอพระพรปลูกข้าววันแม่ ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าพิธีขอพระพรปลูกข้าววันแม่ ในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560      มหาวิทยาลัยพายัพ โดยคณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือกของมหาวิทยาลัยพายัพ ปีการศึกษา 2560 จัดนมัสการพระเจ้าพิธีขอพระพรปลูกข้าววันแม่ ในวันเสาร์ที่ 12  สิงหาคม 2560 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณข่วงไครอส หอพักโอเมกา – อัลฟา มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ทิศตะวันออก จึงขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ โดยพร้อมเพรียงกัน   กำหนดการ  “ปลูกข้าววันแม่ 12 สิงหาคม”       … Continued

1 2 3 4 5 6 7 8