มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561      มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 สมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 3 – 26 มกราคม 2561 (สมัครทางไปรษณีย์ – 19 มกราคม 2561 ถือตราไปรษณีย์ประทับเป็นสำคัญ) เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ 31 มกราคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา 2561      มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 3 – 26 มกราคม 2561 (สมัครทางไปรษณีย์ – 19 มกราคม 2561 ถือตราไปรษณีย์ประทับเป็นสำคัญ) เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว สอบทฤษฎีดนตรี และสอบปฎิบัติเดี่ยวเครื่องดนตรี **ให้ผู้สมัครทุกคนเตรียม Portfolio และประสบการณ์ด้านดนตรีมาให้คณะกรรมการคุมสอบดูในวันที่มาสอบสัมภาษณ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันที่ 31 มกราคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2561      มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) ปีการศึกษา 2561 สมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 23 มีนาคม 2561 (สมัครทางไปรษณีย์ – 16 มีนาคม 2561 ถือตราไปรษณีย์ประทับเป็นสำคัญ) เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ 27 มีนาคม … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ปีการศึกษา 2561      มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์ วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ปีการศึกษา 2561 สมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 30 มีนาคม 2561 (สมัครทางไปรษณีย์ – 23 มีนาคม 2561 ถือตราไปรษณีย์ประทับเป็นสำคัญ) เว้นวันหยุดราชการ ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว สอบสัมภาษณ์, สอบความรู้พื้นฐานทางพระคัมภีร์ และสอบความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ 19 – 20 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (ในสาขาวิชาที่ไม่ต้องสอบ) ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (ในสาขาวิชาที่ไม่ต้องสอบ) ปีการศึกษา 2561      มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (ในสาขาวิชาที่ไม่ต้องสอบ) ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 มกราคม 2561  (สมัครทางไปรษณีย์ – 26 มกราคม 2561 ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เปิดภาคการศึกษา 4 มิถุนายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดเสวนาวิชาการ “Social sanctions in Social media กับความจริงที่(สื่อ)อยากบอกหรือสร้างขึ้นแค่ออนไลน์”

คณะนิเทศศาสตร์ ม.พายัพ จัดเสวนาวิชาการ “Social sanctions in Social media กับความจริงที่(สื่อ)อยากบอกหรือสร้างขึ้นแค่ออนไลน์”      คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง “Social sanctions in Social media กับความจริงที่(สื่อ)อยากบอกหรือสร้างขึ้นแค่ออนไลน์” ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 12.30 – 16.15 น. ณ ห้องสัมมนาคณะนิเทศศาสตร์ อาคารประกาศก มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      “Social sanctions หรือเข้าใจกันในความหมายว่าการลงโทษทางสังคม … Continued

ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองคริสต์มาส ประจำปี 2560

ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองคริสต์มาส ประจำปี 2560     ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา ร่วมนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองคริสต์มาส ประจำปี 2560 วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ โบสถ์ เฮนรี่ ลูซ เวลา 10.00 น. และเวลา 11.30 น. รับประทานอาหารมิตรภาพร่วมกัน

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2560

ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2560      ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมประชุมใหญ่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปี 2560 ในโอกาสนี้ผู้บริหารและบุคลากรจะได้พบปะพูดคุยกัน เพื่อรับทราบทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุม ดร. บุญทอง ภู่เจริญ อาคารชุมพาบาล เขตแม่คาว

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ขอแจ้งช่องทางการใช้งานบริการต่างๆ ผ่านระบบ internet ดังนี้

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ขอแจ้งช่องทางการใช้งานบริการต่างๆ ผ่านระบบ internet ดังนี้ เรียน ทุกท่าน ในระหว่างที่กำลังแก้ไขเว็บไซต์ ทางสน.ไอทีขอ ปชส. การเข้าสู่บริการต่างๆ ดังนี้ครับ e-registrar -> http://reg.payap.ac.th e-Learning -> http://lms.payap.ac.th e-Mail -> https://outlook.office365.com  DMS -> http://info.payap.ac.th มคอ. ->http://tqf.payap.ac.th/ ห้องสมุด -> http://lib.payap.ac.th ฝ่ายวิชาการ -> http://academic.payap.ac.th QA ->http://qao.payap.ac.th/ แผนฯ ->http://opp.payap.ac.th จองห้องประชุมสัมมนา -> http://booking.payap.ac.th/ [สน.ไอที]

ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ท่านเข้าเว็บ e-mail ได้ที่ https://outlook.office365.com

ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ท่านเข้าเว็บ e-mail ได้ที่ https://outlook.office365.com เรียน ทุกท่าน ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ท่านเข้าเว็บ e-mail ได้ที่ https://outlook.office365.com [สน.ไอที]

1 2 3 4 5 6 7 13