มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป     มหาวิทยาลัยพายัพ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียด คลิก

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน”

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน"      คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน” สำหรับผู้ที่สนใจทำคลิปวิดีโอขายออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ อาคารประกาศก คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว      อาจารย์คนึง เพชรสมัย ช่างภาพผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรม … Continued

ประกาศจากสำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ เรื่องการรับสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40

ประกาศจากสำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ เรื่องการรับสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ประกาศจากสำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ เรื่องการรับสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40         ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพทุกท่าน ที่มาปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 40 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 กรุณานำรถยนต์ที่ท่านจะใช้ในวันดังกล่าว มาติดสติ๊กเกอร์ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน ถึง 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ บริเวณหน้าที่ทำการไปรษณีย์ฯ ใต้ถุนอาคารเนหะมีย์ โดยให้สิทธิ … Continued

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม “CS Fair” ประจำปีการศึกษา 2560

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม “CS Fair” ประจำปีการศึกษา 2560    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม “CS Fair” ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 13 – 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมอาคารวิวรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.45 น. และนำเสนอผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เวลา 09.00 – … Continued

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน”

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน"      คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Video Stock : ขายคลิปออนไลน์ จากร้อยสู่ล้าน” สำหรับผู้ที่สนใจทำคลิปวิดีโอขายออนไลน์เพื่อเพิ่มรายได้ โดย อาจารย์คนึง เพชรสมัย วิทยากรผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรม Video Stock มาตั้งแต่ยุคบุกเบิก และ Admin กลุ่ม Video Stocker ในประเทศไทย วันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2560 … Continued

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมสัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมสัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ปีการศึกษา 2560      สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ร่วมสัปดาห์ฟื้นฟูและพัฒนาจิตใจ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2560 ในหัวข้อ Let’s Change พระธรรมโรม 12:2 “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่” เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับฟังพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิต จิตวิญญาณของบุคลากรและนักศึกษาผ่านการแสดง และกิจกรรมต่างๆ ณ โบสถ์เฮ็นรี่ ลูซ เขตแม่คาว และ หอประชุม E.C.Cort เขตแก้วนวรัฐ 

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560      มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560 ณ บริเวณหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่พระราชทานธงชาติไทยครบรอบ ๑๐๐ ปี เพื่อเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา และร้องเพลงชาติร่วมกัน (พร้อมกันทั่วประเทศ) ซึ่งจะมีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (โดรน) นำเสนอผ่านสื่อมวลชนให้เห็นถึงการรวมใจของชาว ม.พายัพ อันเป็นภาพลักษณ์ขององค์กรที่ดียิ่ง ในงานนี้เราจะมีการแปรอักษรตัวเลข “๑๐๐” ซึ่งต้องการจำนวนบุคลากรและนักศึกษามาร่วมกันสร้างสรรค์ความสำเร็จแก่กิจกรรมนี้ ***เริ่มลงทะเบียน เวลา 07.00 น. หน้าห้อง … Continued

สำนักหอสมุด ม.พายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อระลึกถึงคุณบุญเสริม สาตราภัย ช่างภาพและผู้สื่อข่าวชาวเชียงใหม่

สำนักหอสมุด ม.พายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อระลึกถึงคุณบุญเสริม สาตราภัย ช่างภาพและผู้สื่อข่าวชาวเชียงใหม่      สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายเพื่อระลึกถึงคุณบุญเสริม สาตราภัย ช่างภาพและผู้สื่อข่าวชาวเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลพูลิตเซอร์ไทย ณ ห้องศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ ชั้น 2 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053-851478 ต่อ 7402, 7410

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักพันธกิจเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ eM-Powering Payap Peace-Leaders (MP3)

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักพันธกิจเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ eM-Powering Payap Peace-Leaders (MP3)      สำนักงานศาสนกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักพันธกิจเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ eM-Powering Payap Peace-Leaders (MP3) ในหัวข้อ การเป็นผู้ดูแลที่สัตย์ซื่อ Faithful Stewardship (ใส่ใจ Stewardship) ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม – 26 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อสร้างพลังแรงใจ หนุนใจแก่บุคลากร ให้บุคลากรมีความสุขในการทำงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพกายและจิตใจของทุกท่าน      สอบถามรายละเอียดและจองเวลาจัดกิจกรรมได้ที่ คุณรัตนกัลยา วงศ์ตระกูลเล็ก สำนักงานศาสนกิจ โทร.261

ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำงานทรัพยากรบุคคล (ภารกิจงานสารสนเทศและพัฒนาบุคลากร) จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำงานทรัพยากรบุคคล (ภารกิจงานสารสนเทศและพัฒนาบุคลากร) จำนวน 1 อัตรา ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำงานทรัพยากรบุคคล (ภารกิจงานสารสนเทศและพัฒนาบุคลากร) จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ เพศ: ชายหรือหญิง คุณวุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติอื่นๆ:      – สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี      – มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์อย่างดี      – ยินดีเรียนรู้และฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (หากสามารถเขียนโปรแกรมได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)      – มีความอดทนสูง มนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกคล่องแคล่ว … Continued

1 3 4 5 6 7 8 9 13