ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
sukitti ( 2018-05-24 10:41:04)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
sukitti ( 2018-05-24 09:09:27)

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีบริหาร 2560 ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561
sukitti ( 2018-05-24 09:08:31)

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญชมการแสดงดนตรีคลาสสิคของเยาวชนที่ชนะการแข่งขันระดับนานาชาติ CGIMF 2017
sukitti ( 2018-05-24 09:07:34)

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561
sukitti ( 2018-05-24 09:05:50)

ขอเชิญบุคลากรร่วมประชุมใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561
sukitti ( 2018-05-18 12:51:52)

ดูทั้งหมด