ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา

ม.พายัพ ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด (แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
• เพศ หญิง
• อายุ  25 ปีขึ้นไป
• วุฒิการศึกษาระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
• มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 
ภาระหน้าที่
• ดูแลทำความสะอาด บริเวณห้องเรียนห้องทำงาน และห้องน้ำ
• ดูแลทำความสะอาดระเบียงทางเดินบริเวณที่รับผิดชอบ รวมถึงตามลานอาคารต่าง ๆ
• ปฏิบัติหน้าที่งานตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย
• ทำงานวันจันทร์ – วันเสาร์
 
ติดต่อสมัครได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารปฐมกาล ชั้น 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร. (053)  851478  ต่อ 311, 312  E-mail : person@payap.ac.th

Leave a Reply