หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 บินลัดฟ้าสู่ Shanghai Normal University นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 บินลัดฟ้าสู่ Shanghai Normal University นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติสำหรับสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยพายัพ พานักศึกษาชั้นปีที่ 2 บินลัดฟ้าสู่ Shanghai Normal University นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชตพล ชัยเกียรติธรรม อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 2 รหัส 64 โดยในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ผ่านมา 3 ปี นักศึกษาต้องเรียนออนไลน์ จนกระทั่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้เปิดประเทศเมื่อเดือน มกราคม 2566 จึงมีการประสานความร่วมมือกัน นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ในหลักสูตร DUAL DEGREE 4 ปี 2 ปริญญา เดินทางกลับไปเรียนยัง Shanghai Normal University เมืองเซี่ยงไฮ้ ในชั้นเรียนตามปกติ