หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

งานทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว โดยได้รับความร่วมมือจากนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ นักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ และคณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยพายัพ (ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PYUSociety)