หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้างประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้างประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้างประจำปีการศึกษา 2565 ณ โบสถ์เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว การจัดพิธีส่งนักศึกษาสำเร็จหลักสูตร เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของมหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปสู่โลกใหม่ ซึ่งอาจเป็นโลกแห่งการเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป หรือโลกแห่งการทำงาน โดยในพิธีสำเร็จหลักสูตร มีการนมัสการขอบคุณพระเจ้า การกล่าวให้โอวาทจากผู้คณาจารย์ และการมอบเข็มบุนนาคแก่นักศึกษาผู้สำเร็จหลักสูตร มีความหมายว่านักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นดั่งดอกบุนนาค ที่มีสีขาวบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ ความสะอาด หมดจด คุณงามความดี มีกลิ่นหอม เป็นสัญลักษณ์ของการขจายขจรชื่อเสียง มีลักษณะเป็นรูปฉัตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเกียรติศักดิ์อันสูงส่ง คือคุณค่าแห่งชีวิต (ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PYUSociety)