หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ ตัวแทนจาก Polus International College ประเทศจีน ในโอกาสปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

มหาวิทยาลัยพายัพ ต้อนรับ ตัวแทนจาก Polus International College ประเทศจีน ในโอกาสปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์เหรียญ หล่อวิมงคล หัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำมหาวิทยาลัย Chengdu และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชร บุญธีรารักษ์ รักษาการคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจาก คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ ร่วมกันต้อนรับ ตัวแทนคณาจารย์จาก Polus International College ประเทศจีน ในโอกาสปรึกษาหารือเกี่ยวกับการทำความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ณ อาคารเพ็นเทคอส มหาวิทยาลัยพายัพ