หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ และ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์กาญจนา กลั่นกลิ่น (มังคลรังสี)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ และ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์กาญจนา กลั่นกลิ่น (มังคลรังสี)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิค โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัลลภา ทรงพระคุณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาจารย์นงลักษณ์ วุฒิปรีชา นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมฯ กรรมการอำนวยการสมาคมฯ ตัวแทนศิษย์เก่าแมคคอร์มิค ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ และ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลศพ อาจารย์กาญจนา กลั่นกลิ่น (มังคลรังสี) ศิษย์เก่าแมคคอร์มิค รุ่นที่ 37 อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ปีการศึกษา 2544 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ. เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2566