หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรม "ศิลปะการชงกาแฟ"

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรม "ศิลปะการชงกาแฟ"

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดอบรม "ศิลปะการชงกาแฟ" โดย อาจารย์ ดร. ฐิติ ฐิติจำเริญพร ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ Non-Degree หลักสูตร "เสริมศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหารและขนม" รุ่นที่ 2 ณ ห้องภัตตราคารบุนนาค เมื่อวันอาทิตย์ 17 กันยายน 2566