ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีสำเร็จหลักสูตร และกิจกรรมมุ่งสู่โลกกว้าง ประจำปีการศึกษา 2566
sukitti ( 2023-09-27 10:00:10)

กำหนดการซ้อม พิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2566
sukitti ( 2023-09-25 12:58:08)

กรณีที่ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร / Non-Participation in Commencement Ceremony click here.
sukitti ( 2023-09-25 11:10:59)

มหาวิทยาลัยพายัพ แจ้งกำหนดวันรายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตทุกท่าน และการเช่าชุดครุยพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46
sukitti ( 2023-09-25 10:44:53)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566
sukitti ( 2023-09-18 10:58:43)

ประชาสัมพันธ์ การยืมและคืนชุดครุยวิทยฐานะของอาจารย์ และ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยพายัพ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 Application for borrowing graduation gown and robe for PYU faculty members 46th Commencement ceremony: Academic year 2022
sukitti ( 2023-09-18 09:53:04)

ดูทั้งหมด