หน้าหลัก       ข่าวประชาสัมพันธ์       มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ

     มหาวิทยาลัยพายัพ ประกาศรายชื่อ ผู้ชนะการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่

     ทางคณะกรรมการโครงการการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เฉลิมฉลอง 50 ปี มหาวิทยาลัยพายัพ ขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ที่ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้