ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดพิธีสำเร็จหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2565
sukitti ( 2022-06-21 15:42:58)

สำนักพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ สาขาวิชา จัดกิจกรรม "พากันมาหาความหมาย" (เปิดห้องเชียร์)
sukitti ( 2022-06-21 15:42:23)

สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่หอพัก และ ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีการศึกษา 2565
sukitti ( 2022-06-21 15:41:41)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563
sukitti ( 2022-06-14 11:10:30)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565
sukitti ( 2022-06-14 11:09:57)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมรวมบุคลากร ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
sukitti ( 2022-06-14 11:09:19)

ดูทั้งหมด