ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2
sukitti ( 2020-06-01 15:26:48)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการและคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)
sukitti ( 2020-06-01 10:17:08)

Open Line SESSION ONE.
sukitti ( 2020-06-01 10:16:36)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และสังคม ในสถานการณ์ COVID-19
sukitti ( 2020-06-01 10:15:12)

คณะนิติศาสตร์ .พายัพ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต แผนการศึกษาสำหรับผู้เทียบโอนผลการเรียน (ภาคพิเศษ)
sukitti ( 2020-05-25 11:27:45)

คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน)
sukitti ( 2020-05-25 11:26:46)

ดูทั้งหมด