ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 22) (ขยายระยะเวลาให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ระหว่างวันที่ 15 – 31 มกราคม 2565)
sukitti ( 2022-01-15 12:57:09)

Payap University Announcement COVID-19 Preventative Measures (#22) (Extension of the Work from Home measures to include 15-31 January 2022)
sukitti ( 2022-01-15 12:56:23)

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนการศึกษา Early bird สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 100 ทุน เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันที่ 31 มกราคม 2565
sukitti ( 2022-01-14 14:59:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2565
sukitti ( 2022-01-12 14:22:43)

ม.พายัพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร
sukitti ( 2022-01-12 14:19:55)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดการแข่งขัน ฟุตบอลพายัพคัพ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ส่งเสริมเยาวชนให้รักด้านกีฬา พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
sukitti ( 2022-01-12 14:18:36)

ดูทั้งหมด