ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง เสนอราคาการทำประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ (ภาคสมัครใจ) สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2565
sukitti ( 2022-03-23 09:32:25)

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ ป.โท “กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ครบวงจร ที่แรกในประเทศไทย
sukitti ( 2022-03-23 09:31:36)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม PAYAP UNIVERSITY VIRTUAL WALK & RUN ครั้งที่ 2 : มหกรรมกีฬามหาวิทยาลัยพายัพ เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 49 ของมหาวิทยาลัยพายัพ
sukitti ( 2022-02-17 13:18:09)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมในการขออนุญาตจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) สำหรับภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
sukitti ( 2022-01-31 14:42:37)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 22) (ขยายระยะเวลาให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ระหว่างวันที่ 15 – 31 มกราคม 2565)
sukitti ( 2022-01-15 12:57:09)

Payap University Announcement COVID-19 Preventative Measures (#22) (Extension of the Work from Home measures to include 15-31 January 2022)
sukitti ( 2022-01-15 12:56:23)

ดูทั้งหมด