ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา มหาวิทยาลัยพายัพ ฉบับที่ 01/2564 เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าพักหอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
sukitti ( 2021-10-15 17:00:09)

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยพายัพ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์”
sukitti ( 2021-10-15 15:52:32)

มหาวิทยาลัยพายัพ เลื่อนการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ครั้งที่ 44 ในเดือนพฤศจิกายน นี้ ไปร่วมกับ ครั้งที่ 45 ในเดือนพฤศจิกายน 2565
sukitti ( 2021-10-15 15:51:48)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 20) (การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564)
sukitti ( 2021-10-15 15:50:32)

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 19)
sukitti ( 2021-09-13 14:06:33)

ดูทั้งหมด