ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค รับสมัคร ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 3)
sukitti ( 2020-07-03 09:16:25)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ ในวันพุธที่ 8 กรกฏาคม 2563 โดยมีกำหนดการดังนี้
sukitti ( 2020-07-03 09:15:28)

กำหนดการและคู่มือการเข้าพักหอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563
sukitti ( 2020-06-10 10:20:17)

Open Line SESSION TWO June 4, 2020
sukitti ( 2020-06-10 10:19:09)

ประกาศเรื่อง การจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) สำหรับนักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
sukitti ( 2020-06-10 10:18:27)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค ม.พายัพ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รอบที่ 2
sukitti ( 2020-06-01 15:26:48)

ดูทั้งหมด