ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ม.พายัพ ร่วมกับ ร้านวัวลายหัตถเวช เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนวดไทย เพื่อการบริการแก่ชาวต่างชาติ ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ
sukitti ( 2022-09-09 13:56:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต Payap Life Long Learning Center รองรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวต่างชาติ ที่พำนักอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ หรือใกล้เคียง
sukitti ( 2022-09-09 13:55:21)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรมรับขวัญบุนนาค ต้อนรับนักศึกษาใหม่และสถาปนาเป็นลูกบุนนาคอย่างเต็มภาคภูมิ
sukitti ( 2022-09-09 13:54:46)

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดกิจกรรม PAYAP USR จิตอาสาร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม ประจำปีการศึกษา 2565
sukitti ( 2022-09-09 13:53:58)

มหาวิทยาลัยพายัพ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พัฒนาความสามารถด้านดนตรี เตรียมความพร้อม สร้างทางเลือกในการเรียนต่ออุดมศึกษา
sukitti ( 2022-09-09 13:53:14)

มหาวิทยาลัยพายัพ เปิดสอนหลักสูตรใหม่ เอาใจคนวัย DIGITAL ธุรกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีทางการเงิน Digital Business and Financial Technology (FinTech)
sukitti ( 2022-09-09 13:52:03)

ดูทั้งหมด