หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนทรัพย์และน้ำดื่ม สนับสนุนโครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด ในโอกาสที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ครบรอบ 49 ปี

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนทรัพย์และน้ำดื่ม สนับสนุนโครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด ในโอกาสที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ครบรอบ 49 ปี

ผศ. ดร. เขตไท ลังการ์พินธุ์ รองอธิการบดีอาวุโส พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร พร้อมทีมงานจากมหาวิทยาลัยพายัพ มอบทุนทรัพย์และน้ำดื่ม สนับสนุนโครงการ สวท.เชียงใหม่ ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด ในโอกาสที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ครบรอบ 49 ปี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563