หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       PIH Hospitel ขอขอบคุณ บริษัท พาลาดิน เวิร์คแวร์ จำกัด สนับสนุนชุด ISOLATION GOWN PPE จำนวน 50 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา และพักฟื้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

PIH Hospitel ขอขอบคุณ บริษัท พาลาดิน เวิร์คแวร์ จำกัด สนับสนุนชุด ISOLATION GOWN PPE จำนวน 50 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา และพักฟื้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

PIH Hospitel ขอขอบคุณ บริษัท พาลาดิน เวิร์คแวร์ จำกัด สนับสนุนชุด ISOLATION GOWN PPE จำนวน 50 ชุด สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา และพักฟื้นจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ PIH Hospitel มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564