หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ และคณะ

รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ และคณะ

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณบดีวิทยาลัยดุริยศิลป์ ให้การต้อนรับ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีด้านสื่อสารองค์กร และคณะ ในโอกาสขอบคุณความร่วมมือ การจัดทำเพลงประกอบวิดีโอ “ศรัทธาที่เรามีร่วมกัน” อำลาโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภารกิจ 30 วันในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคารปฐมกาล มหาวิทยาลัยพัพ เขตแม่คาว เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ ยังได้หารือด้านความร่วมมือทางวิชาการ และโครงการ CSR อื่น ๆ ที่จะทำร่วมกันในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้