หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุงาน และการแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุงาน และการแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสบุคลากรเกษียณอายุงาน และการแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรเกษียณอายุงาน ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ โบสถ์เฮนรี่ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว เพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากรเกษียณอายุงานที่ได้สร้างคุณูปการแก่มหาวิทยาลัยพายัพทั้งในด้านการเรียนการสอน และงานสนับสนุนพันธกิจการศึกษา ทั้งนี้ เนื่องด้วย จังหวัดเชียงใหม่ มีประกาศห้ามจัดงานที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คนขึ้นไป เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยพายัพ จำเป็นต้องปรับรูปแบบการนมัสการพระเจ้าและการแสดงมุทิตาจิตแก่บุคลากรเกษียณ โดยมีผู้เข้าร่วมคือ บุคลากรเกษียณอายุงาน จำนวน 38 ท่าน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ