หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้มีโอกาสพบกับผู้บริหาร โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดี กล่าวต้อนรับ คุณประดิษฐ์ ปันแจ้ นายกสมาคมศิษย์เก่า กล่าวแสงความยินดี และในช่วงของการถ่ายทอดสด จะมีการมอบประกาศนียบัตร และเข็มเชิดชูเกียรตินักศึกษารางวัล "เพชรพายัพ" เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาใหม่ได้ตั้งใจเรียนรวมทั้งทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมหาวิทยาลัยดังเช่นนักศึกษารุ่นพี่ นอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีจากรุ่นพี่วิทยาลัยดุริยศิลป์