หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 แต่งตั้งอนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 แต่งตั้งอนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2564 แต่งตั้งอนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี ในวันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โบสถ์เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว การนมัสการพระเจ้าในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ เป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัยพายัพในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงถึงความรักของพระเจ้าต่อมนุษย์ และการให้การศึกษาที่ดีมีคุณภาพแก่เยาวชนของชาติ ซึ่งในครั้งนี้นอกจากจะมีการเทศนาให้ข้อคิดและเสริมสร้างพลังในการทำงานแล้ว ยังมีพิธีแต่งตั้งอนุศาสกมหาวิทยาลัยพายัพ และพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรปฏิบัติงานครบ 25 ปี จำนวน 16 คน และยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ของมหาวิทยาลัยพายัพ