หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะนำออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบดิจิทัล NBT NORTH ช่อง 11เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาคารประกาศก มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว