หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ พร้อมผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยจะนำออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบดิจิทัล NBT NORTH ช่อง 11เมื่อวันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาคารประกาศก มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว