หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ จิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยพายัพ จัดโครงการ จิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564

สำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ องค์การนักศึกษา และ หอพักนักศึกษาเขตแม่คาว จัดโครงการ จิตอาสา ร่วมแบ่งปัน อุทิศสร้างสรรค์สังคม (USR) ประจำปี 2564 โดยเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกันบริจาคขวดน้ำดื่มพลาสติก จำนวนกว่า 7,000 ขวด โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการส่งมอบให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลให้เป็นชุด PPE สำหรับมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ ในวันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564