หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณชนิตา มณีกาญจน์

รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณชนิตา มณีกาญจน์

อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ รับมอบทุนการศึกษาจาก คุณชนิตา มณีกาญจน์ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ณ สำนักงานอธิการบดี