หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       บรรยากาศการจับของขวัญ เนื่องในวันคริสต์มาสมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2564

บรรยากาศการจับของขวัญ เนื่องในวันคริสต์มาสมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2564

บรรยากาศการจับของขวัญ เนื่องในวันคริสต์มาสมหาวิทยาลัยพายัพ ประจำปีการศึกษา 2564 "Great Joy" เรานำข่าวดีมายังท่านทั้งหลาย คือความปรีดียิ่งซึ่งจะมาถึงคนทั้งปวง (ลูกา 2:10) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ โบสถ์ เฮ็นรี่ ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว