หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       มหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 และ เยี่ยมเยียนเพื่อสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 และ เยี่ยมเยียนเพื่อสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

มหาวิทยาลัยพายัพ มอบของขวัญในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 และ เยี่ยมเยียนเพื่อสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน พร้อมด้วย ดร. ญาณิศา จันทร์เส็ง ผู้อำนวยการสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร นายสุกิตติ วีเปลี่ยน และทีมงาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565