หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการศึกษา 256

สโมสรเจ้าหน้าที่พนักงาน มหาวิทยาลัยพายัพ จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปีการศึกษา 256