หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับประชาชนทั่วไป"

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับประชาชนทั่วไป"

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค จัดอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง "การปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับประชาชนทั่วไป" ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ