หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       สำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสนทนาในรายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

สำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสนทนาในรายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

สำนักวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมสนทนาในรายการ เช้านี้ที่ภาคเหนือ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์ ศูนย์สอบ PTE Academic วัดผลทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการยื่นสมัครเรียนต่อต่างประเทศ หรือ เพื่อการย้ายถิ่นฐาน PTE หรือ “Pearson Test of English” เป็นการสอบวัดผลทางด้านภาษาอังกฤษเริ่มเมื่อปี 2009 โดยการพัฒนาขึ้นของ University of London ซึ่งได้รับการอนุมัติจาก GMAC (Graduate Management Admission Council) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการสอบ GMAT จึงมั่นใจได้ว่า PTE เป็นการสอบวัดผลทางด้านภาษาที่ได้มาตรฐาน โดยการสอบ PTE เหมาะสำหรับใช้ในการยื่นสมัครเรียนต่อต่างประเทศ หรือ เพื่อการย้ายถิ่นฐาน โดยได้รับการยอมรับจาก สถาบันการศึกษาในหลายประเทศทั้ง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา ไอร์แลนด์ สิงค์โปร์ เยอรมนี และประเทศอื่น ๆ PTE เป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ โดย แบ่งเป็น 4 ส่วน คือ การเขียน การพูด การอ่าน และการฟัง รู้ผลสอบเร็วภายใน 2 - 5 วัน ตรวจข้อสอบด้วยระบบ AI หรือ โปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับการให้คะแนนทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการสมัครสอบทำง่าย และสะดวก โดยเลือกวันและเวลาเองได้ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันสอบ ผู้สนใจเข้าสอบวัดผลทางด้านภาษา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://pearsonpte.com โทร. 053851478 ต่อ 7450, 7419 หรือ ติดต่อด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เสริมความแกร่งทางภาษา (LEC) ชั้น 2 ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว