หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ โบสถ์เฮ็นรี ลูซ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (ชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/PYUSociety)