หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 8 (Blue bird) มอบเงินช่วยเหลือให้กับ นายชนากร อินนา

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 8 (Blue bird) มอบเงินช่วยเหลือให้กับ นายชนากร อินนา

ตัวแทนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยพายัพ รุ่นที่ 8 (Blue bird) มอบเงินช่วยเหลือให้กับ นายชนากร อินนา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยดุริยศิลป์ โดยอาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี