หน้าหลัก       ภาพกิจกรรม       วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องแสดงดนตรี เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565